hoe krijg je mensen mee

/hoe krijg je mensen mee

15/02/2017

High speed veranderen….maar een trage besluitvorming

By |2019-03-11T15:34:28+02:0015 februari 2017|Categories: 2017, hoe krijg je mensen mee|Tags: , , , , , |

Tegenwoordig zijn auto’s rijdende computers. De data die auto’s genereren bevat veel waardevolle informatie o.a. over de voertuig eigenaar en zijn rijgedrag, de technische status van het voertuig, etc. Veel partijen willen die informatie in handen krijgen. Denk aan fabrikanten, overheden, importeurs, auto-dealers, brancheverenigingen (zoals Bovag), start-ups en auto-eigenaren. De overheid wil niet achterblijven. Zij wil een beleidsstandpunt innemen ten aanzien van de toegang [...]

18/01/2017

De uitdaging om betrokkenheid bij verandering goed te organiseren

By |2019-03-11T15:34:38+02:0018 januari 2017|Categories: 2017, hoe krijg je mensen mee|Tags: , , , , , |

Een participatie voorbeeld in het kader van de Omgevingswet “Het is onmogelijk om de hele stad te betrekken! Partners, bewoners, ondernemers en organisaties. Er zijn teveel stakeholders en daarnaast hebben ze ook niet allemaal een gelijk belang. Ik zie niet voor mij hoe ik naar iedereen moet gaan luisteren.” zei Karel. Karel is als kwartiermaker van een gemeente verantwoordelijk om de nieuwe Omgevingswet in [...]

14/09/2016

Iedereen betrokken bij de verandering, ook de ‘stille Willies’

By |2019-03-11T15:36:09+02:0014 september 2016|Categories: 2016, hoe krijg je mensen mee|Tags: , , , |

Herkent u de situatie dat in de praktijk niet altijd iedereen betrokken is bij het verandertraject? Er is altijd een subgroep die u moeilijk bereikt, die niet vanzelf aanhaakt bij uw verandertraject. De zogenaamde ‘stille Willies’. Hoe krijgt u juist ook de ‘stille Willies’ mee in het verandertraject? En hoe zorgt u ervoor dat ook zij zich betrokken voelen bij de verandering en vervolgens ook hun [...]

11/05/2016

We besparen miljarden als we gebruiksvriendelijk veranderen

By |2019-03-11T15:36:17+02:0011 mei 2016|Categories: 2016, hoe krijg je mensen mee|

Volgens de literatuur levert ongeveer 70% van de geplande veranderingstrajecten niet het gewenste resultaat op. Ten Have, ten Have en Janssen (2009) nuanceren deze stelling: cultuurverandering: 80% mislukt; strategie-implementatie (marktkant): 42% mislukt; herontwerp en structuurwijzigingen: 35% mislukt; kostenreducties: 20% mislukt. Verbeterprogramma's, efficiencyslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren…. Veranderideeën en goede intenties zijn volop aanwezig binnen organisaties. De algehele teneur is duidelijk, maar we [...]

13/04/2016

Hoe creëer je betrokkenheid in een veranderingstraject?

By |2019-03-11T15:36:28+02:0013 april 2016|Categories: 2016, hoe krijg je mensen mee|Tags: , , , , , |

Veranderen is voor alle organisaties aan de orde van de dag. Veranderen is bouwen aan succes. Maar soms voelt veranderen als overleven. Wat zijn de oorzaken van vertraging in een verandering? Mensen verzetten zich bijvoorbeeld tegen veranderingen omdat: zij eigen belangen geborgd willen zien, de verandering onzekerheid brengt, ze moe zijn van de zoveelste verandering op rij, het gewenste resultaat onduidelijk is of, zij grote betrokkenheid [...]

19/01/2016

Veranderen: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

By |2019-03-11T15:36:44+02:0019 januari 2016|Categories: 2016, hoe krijg je mensen mee|

Veranderen met meer betrokkenheid en minder moeite Er zijn vele manieren om een organisatie te veranderen. De meest eenvoudige is wellicht een heel nieuw organogram te tekenen en dit per mail naar alle betrokkenen te sturen. De meest ‘ingewikkelde’ aanpak is om alle belanghebbenden te betrekken, dit noem je de participatieve aanpak van organisatieverandering. Deze aanpak vraagt iets meer investering in organiseren, tijd [...]