Beweging creëren

Doelstellingen en plannen op papier zijn reeds aanwezig. Hoe krijgen we de visie, strategie, het beleid of plan nu geactiveerd? Dat de doelen echt leven onder de medewerkers en klanten. En dat zij in hun dagelijkse werk bijdragen aan de doelen.  

Plannen activeren

Als visie en strategie zijn bepaald, is het tijd voor actie. En actie betekent gedragsverandering. Daar dient zich het eerste probleem aan: mensen zien vrijwel altijd op tegen verandering. Impact Company vergroot de veranderbereidheid door belanghebbenden te betrekken bij de realisatie van de verandering en specifiek gewenst gedrag daarbij te definiëren.

Zonder gedragsverandering geen verandering

Hoe we dat doen? Ten eerste door ons in te leven in de bestaande opvattingen en door iedereen te betrekken in beslismomenten over alternatieven of scenario’s. We maken letterlijk ruimte voor verandering door oude patronen te doorbreken en de weg vrij te maken. De nadruk ligt hier op ruimte geven aan verandering.

Ten tweede concretiseren we met leidinggevenden en medewerkers de doelstellingen zodanig dat het bijbehorende gedrag kraakhelder is. Wat betekent klantgerichtheid? Welk gedrag hoort daarbij en welk gedrag juist niet? Onderzoekend maken we kleine stappen richting het gewenste gedrag. Leren staat hier centraal: leren omgaan met ongemak, leren van wat nog niet werkt, verstevigen wat wel werkt. Zo geven we de verandering handen en voeten.

En waar de eerste kleine stapjes worden gezet, worden deze ook gevierd. De verandering gaat nu als een lopend vuurtje door de gehele organisatie.

Klant aan het woord

Om de veranderingen en impact op de organisatie in goede banen te leiden hebben we Marjolijn (en Impact Company) gevraagd meerdere sessies te organiseren om tot draagvlak en een samenwerkingsvisie te komen tussen de drie samenwerkende organisaties. We waren hier zeer tevreden over en hebben Marjolijn later in het project daarom meermaals om ondersteunende sessies gevraagd. Met haar open en vriendelijke houding, tegelijkertijd kritisch reflectie, oprechte interesse, en het creëren van een sfeer van vertrouwen tijdens een sessie, heeft ze belangrijke ‘onderwater’ zaken boven tafel gekregen en bespreekbaar gemaakt. Met haar bijdragen is het gelukt om belangrijke drempels te tackelen en weerstand in enthousiasme om te zetten.

Ruben Beijk

KNMI

Interesse of een vraag? Neem contact op