Wendbaarheid vergroten? Focus op besluitvorming!

Een organisatie kan zo snel ontwikkelen als de snelheid waarmee ze besluiten neemt. De effectiviteit van besluitvorming is vergelijkbaar met de snelheidsmeter voor uw project, veranderinitiatief, strategisch beleid enzovoorts. Als de besluitvorming traag is, zal uw transitie traag verlopen. Als de besluitvorming snel is, kan uw organisatie sneller vooruit.

Zet onze besluitvormingsessies in als hefboom voor uw transitie of ontwikkeltraject:

Verkenningsessie
Werken mensen niet mee met de beoogde veranderingen?
Verkenningsessie
Visiesessie
Is er gebrek aan een visie die de medewerkers lonkt en verbindt?
Visiesessie
Strategiesessie
Hoe realiseren we een bedrijfsvisie die ook wordt nageleefd?
Strategiesessie
Doorbraaksessie
Loopt uw project of team vast of zoekt u een andere aanpak?
Doorbraaksessie

Onze projecten

Waarom kiezen voor Impact

  • wanneer u de impact van de verandering(en) in uw organisatie wil vergroten
  • wanneer uw team een hogere productiviteit wil bereiken met energie en vertrouwen in de samenwerking
  • wanneer u als leidinggevende wil bereiken dat de medewerkers denken, handelen en besluiten in lijn met de strategische doelstellingen

Veel gestelde vragen

Enerzijds bereiken we impact door de combinatie van denken en doen: echt werk verzetten. Anderzijds bereiken we impact door de veranderindicatoren zichtbaar te monitoren: is er een gedeelde ambitie, een win-win, een vertrouwensrelatie en voelbare urgentie? Door herhaalde reviews met de doelgroep en de inzet van sessies als veranderinstrument, realiseren we met alle betrokkenen echte transformatiekracht.

Klanten laten ons weten dat zij meer bereikt hebben in een dag dan dat ze in 3 maanden hadden bereikt. Hoe bereiken we dit? Tijd is de nieuwe waarde: met onze veranderinstrumenten helpen we om veranderingen versneld door te voeren. De versnelling zit in het vormgeven van de besluitvorming en in het DOEN. De impact die we met onze sessies beogen is dus om eerder resultaten te boeken en deze zichtbaar te maken. EN om productiviteitverlies te voorkomen, zelfs productiviteit hoog te houden.

Via cocreatie, waarbij alle belanghebbenden invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Met onze bewezen aanpak Decisions by Design begeleiden we de betrokkenen van een verandering of implementatie in vier stappen naar een gedragen resultaat. We laten de betrokkenen zien wat het probleem is en wat de verandering oplevert, voelen wat de verandering betekent en ook meedoen aan het realiseren van de verandering. Hierdoor voelen zij zich mede-eigenaar van zowel het probleem als van de gekozen oplossing.

Om te veranderen met zo min mogelijk productiviteitsverlies. Impact Company is uw externe change facilitator bij uitstek om versneld, doelgericht en goed gefaciliteerd tot een betere onderbouwing van gedragen resultaten te komen. Dit is vooral zinvol wanneer:

– de uitkomst open is
– er meervoudige agenda’s of belangengroepen zijn
– er een hoge mate van complexiteit is
– er veel onzekerheid is
– er een hoog niveau van eigenaarschap en commitment nodig is
– of dat de kwestie, route of het gewenste resultaat onduidelijk is

Gratis Decision Design Canvas

De route naar het besluit is evenzo belangrijk als het besluit zelf.
Behoud focus in de afstemming met verschillende belanghebbenden, geef ieder een stem in de besluitvorming en leg alle keuzes goed vast zodat men verantwoordelijkheid neemt.

Het Decision Design Canvas is een gratis tool die handvatten geeft voor productieve en gezamenlijke besluitvorming.

Dit strategische tool brengt de gehele route van gezamenlijke besluitvorming in beeld, in 1 handig overzicht.