Om succesvol te zijn en te blijven moeten organisaties hun strategie continu aanpassen aan de steeds veranderende omgeving.  In de huidige economische realiteit is een goede strategie alleen niet meer voldoende. Zelfs de beste strategie heeft pas waarde wanneer deze ook echt wordt uitgevoerd. Om succesvol te zijn moet de strategie dan ook worden omgezet in uitstekende bedrijfsprestaties. Maar liefst 60 à 90 % van de organisaties slaagt er echter niet in om hun strategie effectief uit te voeren.

Daarom is het aan te raden om naast strategieontwikkeling ook aandacht te besteden aan slagkracht en executie. Impact Company helpt u uw geformuleerde visie te vertalen naar strategische doelstellingen waardoor alle belanghebbenden ook daadwerkelijk in beweging komen. Wij noemen dit een strategiesessie.
Hoe doen wij dat?

  1. Breng de buitenwereld binnen
  2. Bouw aan intenties
  3. Breng vertraging in wanneer je wilt versnellen
Breng de buitenwereld binnen. Een strategie beantwoordt de vraag “Hoe ga je om met onzekerheden (uit de omgeving)?” Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat managementteams die actief omgevingssignalen opzoeken en verwerken, beter presteren dan gemiddeld. Deze ‘sensorfunctie’ blijkt belangrijker dan zaken als visie en consensus, wat juist slechter presteren tot gevolg heeft! Trends, ontwikkelingen in de markt en politieke invloeden zijn sterke tegenhangers van tunnelvisie en ‘groupthink’. In onze sessies zorgen wij ervoor dat deze marktinformatie aanwezig is als het vertrekpunt voor elke dialoog. Wanneer een managementteam actief zijn omgeving aftast, deze informatie ordent en verwerkt, versterkt dit tevens het gezamenlijk verlangen om grenzen te verleggen. Door de strategie te verbinden aan de externe marktontwikkelingen vergroot je de eigen strategische wendbaarheid, zodat je meer succes bereikt dan met planbaarheid.
Bouw aan intenties. Intenties veranderen de werkelijkheid – je gezondheid, je carriere, je wereld! Topsporters leren ons dat. Muhammad Ali was niet bezig zijn lichaam te trainen hoe hij kon winnen; hij trainde zijn geest om niet te verliezen. Het belangrijkste werk gebeurde niet in de ring, maar in zijn leunstoel. Hij bokste de wedstrijd van te voren in gedachten. Muhammad Ali was van alle topsporters de intentiemeester. Hij ontwikkelde bewust mentale vaardigheden die zijn prestaties in de ring zouden verbeteren. Vóór een wedstrijd paste Ali diverse methoden van zelfmotivatie toe: visualisatie, imaginair trainen en zelfbevestiging, waarbij hij zich liet leiden door misschien wel het krachtigste epigram van zelfwaarde dat iemand ooit had geuit: de legendarisch geworden woorden ‘I am the greatest!’ (Bron)
Wanneer we bezig gaan met strategieontwikkeling, besteedt Impact Company aandacht aan het expliciteren van de intenties van iedere stakeholder. Deze intentie gaat verder dan een voorspelling en gaat zo diep als een behoefte of ambitie. Geen verborgen agenda’s, maar volledige transparantie is nodig voor het in vertrouwen bouwen aan een succesvolle organisatie. Dit is een kritiek punt bij strategieprocessen. Strategie mondt dikwijls uit in het op-, om- of afbouwen van activiteiten. Men zal ieders intenties dienen te accepteren om onderling vertrouwen te scheppen. Dan ontstaat potentiële energie voor een vitale strategie! Tenslotte, door het visualiseren en delen van je eigen intentie, behoefte en belang bij de nieuw te vormen strategie, maak je al stappen naar de realisatie ervan. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat de elektrische activiteit die de hersenen produceren gelijk is, of we nu in gedachten iets doen of het in werkelijkheid uitvoeren. Uiteindelijk streven we naar een gedragen strategie waarin ieders intentie een plek heeft.
Breng vertraging in wanneer je wilt versnellen. Een goede strategie schud je niet even uit de mouw. Het is een kwestie van geconcentreerd zoeken en onderzoeken, afgewisseld met ontspanning en plezier. Bouw daarbij incubatietijd in, voorafgaand aan creatieve sprongen. De belanghebbenden hebben tijd nodig om los te komen van hun vooraf ingenomen posities, om nieuwe realiteiten te laten landen en om te gaan verlangen naar een gezamenlijke uitkomst van hun inspanningen. Technieken voor creativiteit, verstilling en reflectie kunnen hierbij helpen. Impact Company laat de groep de nieuw gevormde strategie doorleven, bijvoorbeeld met behulp van een spelsimulatie, zodat ook de robuustheid en duurzaamheid van de strategie wordt getest.