Bouwen aan intentie en een plan om de doelen te realiseren – strategieontwikkeling

Een gezamenlijke visie biedt richting, een betekenisvol kader, verbinding en inspiratie. Maar zonder concrete uitwerking ervan in een strategie is het moeilijk voor belanghebbenden om bij te dragen aan deze visie. Vooral bij tijdsdruk op de te implementeren visie, zijn concrete stappen nodig. De introductie van nieuwe technologie en een fusie veroorzaken bijvoorbeeld belangrijke beslismomenten.
Impact Company zorgt voor optimale uitwisseling van informatie die ten grondslag ligt aan het nemen van complexe beslissingen. Wij kunnen helpen een geformuleerde visie te vertalen naar strategische doelstellingen waardoor alle belanghebbenden ook daadwerkelijk in beweging komen. Wij noemen dit een strategiesessie.

In een strategiesessie bouwen we met alle belanghebbenden het plan om de visie werkelijkheid te laten worden. Een strategie concretiseert dit toekomstbeeld in termen van Wie gaat Wat Wanneer doen en Waarom. Hierdoor gaan medewerkers die besluiten en acties nemen die in lijn zijn met de strategie. Hoe wil uw organisatie waarde toevoegen in haar omgeving, cq. hoe kan u profiteren van de waardetoevoeging van anderen? En hoe dient u zich intern te ontwikkelen om dat mogelijk te maken?

Zullen we ontmoeten?

Bent u nieuwsgierig wat een strategiesessie voor u kan betekenen? We komen graag kennismaken, waarbij u meteen kunt proeven aan onze werkwijze. Vraag hier vrijblijvend een ontmoeting aan om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen:

De uitkomsten van een strategiesessie met Impact Company

Met deze sessies helpen wij uw bestaande visie te vertalen naar een strategisch plan. Wij doen dit door:

  • Betekenissen en intenties met elkaar te bepalen waardoor beweging ontstaat.
  • Helderheid te creëren over doelgroepen en waardepropositie.
  • Aandacht te schenken aan het doorleven van de ontwikkelde strategie, waardoor energie ontstaat om aan de visie bij te dragen.
  • Goede balans te creëren tussen de belangen van alle stakeholders.
  • Van buiten naar binnen (klantgericht) scenario’s te ontwikkelen van samenhangende maatregelen die de visie verwezenlijken.

Organisaties die wij hebben geholpen met strategieontwikkeling zijn: