Onze visie

Impact Company begeleidt leiders en teams. Dit doen wij vanuit onze expertise in gedragswetenschappen en veranderkunde. Ons uitgangspunt is dat bij elke succesvolle organisatieverandering de sleutel bij menselijk gedrag ligt. Veranderbegeleiding gaat namelijk niet over eenvoudige oplossingen, het toepassen van blauwdrukken of simpele modellen; het gaat om mensen, betekenissen en interacties. Dat vraagt om inzicht, scherpe analyses en creatief vermogen.

Wij zijn ervan overtuigd dat veranderingen soepeler kunnen verlopen door de mensen die te maken krijgen met de verandering te begeleiden en interactief te betrekken bij het veranderproces.

Impact Company onderkent dat veranderen onderdeel uit maakt van de staande cultuur en werkpatronen. Wij pleiten ervoor dat nuttige kennis en cruciale inbreng bekend en benut wordt. In alle lagen van de organisatie. Daartoe passen wij een interactieve veranderstrategie toe, die bijdraagt aan het verandervermogen van een organisatie. Dit in tegenstelling tot een machtsstrategie, planmatige of onderhandelingsstrategie van veranderen.

Om succesvol te veranderen moeten top-down kaderstelling en bottom-up inbreng gecombineerd worden. Betrokkenheid van de medewerkers dient georganiseerd te worden. Wij noemen deze aanpak co-creatief veranderen. Impact Company kan u hierin helpen door strategische samenwerking tussen alle betrokkenen te begeleiden. Want hiermee bereikt u zinvolle resultaten en doorgaande ontwikkeling in uw organisatie, project of team.

Wat komen wij zoal tegen bij onze klanten?

Mensen verzetten zich bijvoorbeeld tegen veranderingen omdat:

  • zij eigen specifieke belangen geborgd willen zien,
  • de verandering onzekerheid brengt,
  • het gewenste resultaat onduidelijk is of,
  • zij grote betrokkenheid bij de organisatie hebben en de verandering geen verbetering vinden.

Ook stagneren veranderingen veelal door:

  • tijdsdruk,
  • standaard overlegstructuren en
  • doordat slechts een selecte groep beslissers bij de verandering betrokken is.

Onze missie

Impact Company faciliteert organisaties, teams en projecten om samen nieuwe inzichten te ontdekken, gedragen besluiten te nemen en veranderstappen te zetten.

Onze overtuiging

De enige verandering is een gedragsverandering

 

Dr. Leandro Herrero

Hoe creëren we impact en veranderkracht?

Enerzijds bereiken we impact door de combinatie van denken en doen: echt werk verzetten. Anderzijds bereiken we impact door de veranderindicatoren zichtbaar te monitoren: is er een gedeelde ambitie, een win-win, een vertrouwensrelatie en voelbare urgentie? Door herhaalde reviews met de doelgroep en de inzet van sessies als veranderinstrument, realiseren we met alle betrokkenen echte transformatiekracht.

Hoe bereiken we versnelling?

Klanten laten ons weten dat zij meer bereikt hebben in een dag dan dat ze in 3 maanden hadden bereikt. Hoe bereiken we dit? Tijd is de nieuwe waarde: met onze veranderinstrumenten helpen we om veranderingen versneld door te voeren. De versnelling zit in het vormgeven van de besluitvorming en in het DOEN. De impact die we met onze sessies beogen is dus om eerder resultaten te boeken en deze zichtbaar te maken. EN om productiviteitverlies te voorkomen, zelfs productiviteit hoog te houden.

Hoe bereiken we eigenaarschap?

Via cocreatie, waarbij alle belanghebbenden invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Met onze bewezen aanpak Decisions by Design begeleiden we de betrokkenen van een verandering of implementatie in vier stappen naar een gedragen resultaat. We laten de betrokkenen zien wat het probleem is en wat de verandering oplevert, voelen wat de verandering betekent en ook meedoen aan het realiseren van de verandering. Hierdoor voelen zij zich mede-eigenaar van zowel het probleem als van de gekozen oplossing.

Wanneer werken wij samen?

Om te veranderen met zo min mogelijk productiviteitsverlies. Impact Company is uw externe change facilitator bij uitstek om versneld, doelgericht en goed gefaciliteerd tot een betere onderbouwing van gedragen resultaten te komen. Dit is vooral zinvol wanneer:

– de uitkomst open is
– er meervoudige agenda’s of belangengroepen zijn
– er een hoge mate van complexiteit is
– er veel onzekerheid is
– er een hoog niveau van eigenaarschap en commitment nodig is
– of dat de kwestie, route of het gewenste resultaat onduidelijk is