Verandering faciliteren

Ons doel is om leidinggevenden te faciliteren met organisatieontwikkelingen en strategische projecten. We ontwerpen een interactief proces en organiseren daarin werksessies, zodat alle belanghebbenden een stem hebben, eigenaarschap nemen en op creatieve wijze tot breed gedragen besluiten komen.

In dialoog de verandering bewerkstelligen

Verandering in uw organisatie bewerkstelligen is complex. Er moeten veel knopen worden doorgehakt en er zijn vaak vele betrokkenen die elk hun eigen belang willen behartigen. Geen wonder dat veranderingen soms leiden tot chaos. Impact Company voorkomt die chaos door de complexiteit te vereenvoudigen.

Hoe we dat doen? We brengen alle stakeholders fysiek samen, waardoor ineens andere werkvormen, normen en dynamieken gelden. Zo ontstaan doorbraken in denk- en werkpatronen en is ruimte voor creativiteit. Dialoog is daarbij het uitgangspunt. Formele en informele gesprekken zijn van invloed op de effectiviteit waarmee het veranderdoel en de ambitie worden gehaald. Zo gaan we op weg naar succes.

Klant aan het woord

Impact Company begeleidde met CROW de 12 provincies naar een gedragen programma voor gezamenlijke initiatieven om BIM te implementeren. Tevens gaat Impact Company samen met CROW iedere provincie afzonderlijk begeleiden in een viertal werksessies om te zorgen voor eigenaarschap van een Plan van Aanpak voor het gebruik van BIM.

Kenmerkend is dat zij samen met de betrokkenen het proces ontwerpen en daarna dit proces verzorgen met het gewenste resultaat. Dit leidt tot een verbreding van bewustwording en kennis binnen de provinciale organisaties en vervolgens tot een versnelling van de transitie naar datagedreven informatiemanagement.

Jan-Pieter Eelants

CROW

Interesse of een vraag? Neem contact op