Richting bepalen

Wilt u richting bepalen, met een nieuwe visie, strategie, beleid of plan? Wij helpen u de doelen vorm te geven. Wij betrekken in dit proces van richting bepalen alle belanghebbenden waardoor eigenaarschap en ook energie voor de uitvoering ontstaat. Gedragen plannen hebben namelijk meer kans van slagen.

Planvorming via co-creatie

Als u in uw auto stapt, heeft u vooraf bepaald welke route u moet volgen om bij uw bestemming te komen. In een organisatie is dat niet anders. Maar soms is het nodig de route bij te stellen, bijvoorbeeld door nieuw beleid of een andere strategie. Impact Company is dan uw routeplanner naar naar de nieuwe visie of strategie.

Anders dan bij een ritje in de auto, is het richting bepalen binnen uw organisatie afhankelijk van meerdere factoren. De belangrijkste daarvan is draagvlak. U kunt een prachtig plan schrijven, maar als daar verder niemand achter staat, is het gedoemd te mislukken.

Een open deur, zegt u? Dat mag zo zijn, toch gaat het vaak al mis bij dat startpunt. Een nieuw plan of nieuwe richting kan alleen succesvol zijn als alle belanghebbenden vanaf de start zijn betrokken. Niet alleen uw medewerkers, maar ook uw klanten, leveranciers, ketenpartners en iedereen die bij uw organisatie betrokken is. Dat klinkt ingewikkeld, maar Impact Company ondersteunt dit met procesontwerp en veranderbegeleiding.

Bouwen aan intentie en een plan om de doelen te realiseren

Hoe gaan we te werk?

In een op maat ontworpen en interactief proces zorgen wij ervoor dat nuttige kennis en cruciale inbreng bekend en benut wordt om een gezamenlijke visie te creëren: waar willen we staan over twee á drie jaar? Wat brengt deze samenwerking of marktontwikkeling ons? En wat onderscheidt ons?

Vervolgens gaan we met de relevante belanghebbenden bouwen aan intentie en een plan om de visie te realiseren. Impact Company zorgt voor optimale uitwisseling van informatie die ten grondslag ligt aan het nemen van complexe beslissingen. Wij kunnen helpen de geformuleerde visie te vertalen naar strategische en operationele doelstellingen. Daardoor weet iedereen Wie Wat Wanneer gaat doen en Waarom. En zo kan iedereen aan de slag.

Visie en strategie staan als een huis en alle belanghebbenden hebben hun steentje aan dit huis kunnen bijdragen. Met een helder plan en alle neuzen dezelfde kant op, rest alleen nog beweging creëren om het plan te activeren.

Klant aan het woord

Marjolijn heeft een aantal sessies voorbereid en gefaciliteerd in het complexe proces om tot de innovatieopgave van RWS te komen. Marjolijn schakelt snel, zoekt naar goede oplossingen en kon ook uit de voeten met de steeds veranderende randvoorwaarden in “mijn” proces. Ze is streng doch rechtvaardig en bovendien flexibel en ze heeft zodoende een waardevolle bijdrage geleverd.

Anke Zindler

Rijkswaterstaat

Interesse of een vraag? Neem contact op