De beste weg naar een duurzaam besluit

Je behandelt een probleem in een groep, bespreekt verschillende oplossingen en neemt een besluit. De dialoog is snel en direct, de uitvoering is rechttoe rechtaan. Business-as-usual, toch? Helaas… dat is het niet.

Veel mensen geloven in deze besluitvormingsaanpak. Er is geen onderzoek gedaan, slechts een lineaire, voorspelbare voorwaartse beweging van het ontstaan van een oplossing tot het einde van de implementatie ervan. En het is ook logisch dat deze aanpak geloofwaardig is, want meestal werkt het ook. Dat noemen we routine. De problemen zijn bekend, de oplossingen voor de hand liggend en de uitvoering kan worden bereikt met een minimum aan planning en organisatie.

Belachelijke pseudo-oplossingen

Wat is er dan mis mee, zou je zeggen. Dat is heel simpel: niet alle problemen zijn routineus. Als het om een complex probleem gaat, werkt deze aanpak zeker niet. Pogingen om een complex probleem op te lossen met een business-as-usual-aanpak leveren vaak ‘pseudo-oplossingen’ op. Oplossingen die op het moment zelf goed klinken, maar achteraf belachelijk zijn. Denk maar aan afspraken als ‘we gaan voortaan beter ons best doen’, het delegeren van taken aan iemand die al overwerkt is, een programma maken om het vervolgens niet te financieren of een werkgroep oprichten en die steeds opnieuw hetzelfde werk te laten doen. Klinkt bekend, zeker?

Snel, maar ineffectief

We kennen deze pseudo-oplossingen allemaal en ze hebben iets gemeen: het zijn allemaal opties zonder enige creativiteit. In plaats van te zoeken naar alternatieven, concentreert de groep zich op conventionele benaderingen, denkt niet na over de grotere implicaties van hun meningen of herhaalt argumenten totdat er niets nieuws meer wordt gezegd. Niemand probeert rekening te houden met de behoeften van een ander. Van de probleemeigenaar of procesbegeleider wordt verwacht dat er een conclusie komt, dus stelt hij een oplossing voor en doet vervolgens een oppervlakkige poging om te controleren of de groep het eens is. Zo komt de groep tot een snel besluit. Die snelheid is natuurlijk prachtig, maar helaas volledig ineffectief.

The answer, my friend…

Goed, zo moet het dus niet. Maar hoe dan wel? Het antwoord is Decisions by Design, een cocreatie-besluitvormingsproces dat zinvolle, breed gedragen oplossingen oplevert voor buitengewoon complexe problemen. De sleutel is toegewijd te blijven aan het proces. Desicions by Design werkt met een eenvoudig vierstappenmodel dat mensen begeleidt om tot een goede oplossing te komen. Deelnemers ontdekken verschillende oplossingen, waarin ieders gezichtspunt is verwerkt. Meervoudig perspectief en focus op voorkeuren maakt de besluitvorming ook verdict driven. Zo wordt een oplossing bedacht die duurzame overeenstemming heeft en effectief kan worden uitgevoerd.

Met Decisions by Design zorgt Impact Company voor optimale uitwisseling van informatie, erkenning van de betrokken perspectieven en onderzoek naar nieuwe inzichten, die ten grondslag liggen aan het nemen van complexe besluiten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons via info@impactcompany.nl

We zijn benieuwd naar jouw perspectief en ervaringen op het gebied van duurzame besluiten. Laat je hieronder een reactie achter?