De beste besluiten worden ontworpen

11 February 2020 | beweging creëren, groepsbesluiten, hoe krijg je mensen mee

De beste besluiten worden ontworpen
(en niet standaard genomen)

Wist je dat de gemiddelde persoon naar schatting 40.000 bewuste besluiten per dag neemt? Het aantal komt overeen met het aantal gedachten dat in je hoofd op komt. Het komt erop neer dat je élke 1,5 seconde een keuze maakt, als je uitgaat van 8 uur slaap waarin je geen keuzes maakt. Elke gedachte die in je opkomt neem je namelijk aan of je verwerpt de gedachte. Het overgrote deel van deze keuzes zullen onbewust zijn, maar over een klein deel kan je eindeloos wikken en wegen. Het aantal van 40.000 is misschien wat groot, maar als je minimaal een paar honderd actieve keuzes per dag maakt dan is dat nog steeds heel erg veel.

Dit aantal zet je aan het denken, of niet? Hoeveel van deze besluiten vinden plaats op het werk en over het werk? Hoeveel van deze besluiten zijn van invloed op het succes van je werk en je bedrijf? En hoeveel van deze besluiten zijn volgens jou goede besluiten?

Randvoorwaarden goede besluitvorming

Voor het nemen van een goed besluit geldt volgens ons een aantal randvoorwaarden. Om goede besluiten te nemen, moet je:

 • de context begrijpen waarin deze besluiten worden genomen,
 • de variabelen (ook van emotionele aard) kennen waarmee ze rekening moeten houden bij het nemen van deze besluiten,
 • de opties onderzoeken en
 • de gevolgen onderzoeken die deze besluiten kunnen hebben.

Besluitvorming wordt nog gecompliceerder door de aard van de omgeving waarin we vandaag de dag werken. De snelheid waarmee we verbanden leggen, de vele manieren waarop we ons met elkaar verbinden en de enorme hoeveelheid gegevens (big data) waarop we besluiten baseren, maken het besluitvormingsproces steeds complexer.

Een doordacht besluitvormingsproces met resultaat

Dit wil niet zeggen dat elk besluit een hoge mate van nauwkeurigheid vereist. Maar voor die complexe, strategische besluiten, die het succes van je bedrijf bepalen, die niet slechts één persoon, maar veel mensen hun betrokkenheid vereist, is het noodzakelijk dat het besluitvormingsproces goed doordacht is en zodanig ontworpen dat er daadwerkelijk een resultaat uit komt. Het proces moet zo worden gecreëerd dat iedereen kan bijdragen zodat je het beste besluit kunt nemen voor het bedrijf, en één die langer houdbaar is dan het overleg duurde.

Wij werken al jaren samen met organisaties aan deze uitdaging, de uitdaging hoe je je stakeholders versneld bij elkaar kunt brengen om de beste besluiten te nemen, met de best mogelijke inhoud en methode. We hebben honderden organisaties geholpen om precies dit te doen, vaak door middel van werksessies met een hoge impact.

Van al deze klantervaringen hebben we tenminste twee lessen geleerd:

1. Les 1: De beste besluiten worden niet standaard genomen maar gemaakt op basis van ontwerp! Je bedrijf zal niet succesvol zijn als belangrijke besluiten worden overgelaten aan traditionele besluitvormingsprocessen die vaak traag, omslachtig en vol compromissen zijn.

2. Les 2: Als mensen niet meedoen en geen eigenaarschap voor de oplossing voor de problemen nemen of echt akkoord gaan met het besluit, zal de uitvoering in het beste geval halfslachtig zijn, waarschijnlijk verkeerd begrepen worden en meer dan waarschijnlijk mislukken.

Decisions by Design

In 2017 publiceerden wij het interactiemodel Decisions by Design, waarmee je in 4 stappen naar breed gedragen besluiten komt. De vier stappen zijn:

 1. Feiten delen
 2. Reflecteren op de feiten
 3. Nieuwe inzichten ontdekken
 4. Besluiten en vervolgacties toewijzen

Kenmerken voor groepsbesluiten die aan de hand van Decisions by Design zijn ontworpen, zijn:

 • De groep van relevante belanghebbenden ontwerpt en bouwt besluiten die momentum creëren tussen de golven van organisatieverandering door.
 • Decisions by Design maakt gebruik van groepsgedrag om de relatie tussen belanghebbenden te versterken om hun vertrouwen en respect te verdienen.
 • Deze methode maakt gebruik van de intelligentie van de diverse perspectieven binnen de groep, enerzijds om de probleemsituatie beter te begrijpen en anderzijds om de oplossingsrichtingen te beoordelen, waardoor evidence-driven groepsbesluiten worden ontworpen.
 • De groep legt de route van het besluit vast met behulp van het Decision Design Canvas, waarmee elke belanghebbende die zich later aansluit inzicht krijgt in de overwegingen, belangen en zorgen die tot de uitkomst hebben geleid.

Stel je voor dat jouw organisatie zo effectief en productief als mogelijk is en dat die 40.000 besluiten per dag echt positieve impact hebben op het succes van het bedrijf.

Daarbij benut je het besluitvormingsproces als strategie om de organisatiecultuur vorm te geven en te versterken!

We zijn benieuwd naar jouw perspectief en ervaringen op dit vlak. Laat je hieronder een reactie achter?

Wil jij leren groepsbesluitvorming zodanig vorm te geven dat je niet teveel tijd verliest en wel resultaat behaalt?

In de training Decisions by Design ga jij aan de slag met de vier stappen naar breed gedragen besluiten. Door het ontwerpen en begeleiden van deze vier stappen, stuur je de groep naar resultaat. Er wordt veel aandacht besteed aan het oefenen met groepsbesluitvorming, zodat je Decisions by Design direct in je eigen werkpraktijk kunt toepassen.

Lees hier meer over deze waardevolle training.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op