Paradox: top-down kaders stellen en bottom-up interactie

13 February 2014 | beweging creëren, hoe krijg je mensen mee

“We willen graag een dag organiseren voor alle medewerkers om de nieuwe bedrijfsvisie te leren kennen. In the end zal iedereen bekend zijn met onze doelstellingen. Uiteraard is het de bedoeling dat men ook leert hoe de eigen werkzaamheden te richten op de te behalen doelstellingen.”

Ambitie van het management
Gedurende het procesontwerp, dat wij samen met leiders van een team of organisatie vormgeven, blijkt vaak de grootste uitdaging voor leiders om een balans te vinden tussen de eigen ambitie en het ruimte bieden aan actieve betrokkenheid. Onze workshopaanpak helpt leiders ook een goed evenwicht te vinden in top-down kaders stellen en bottom-up interactie met betrokkenen.

Verwachtingen tussen management en medewerkers
Tijdens het procesontwerp besteden wij aandacht aan de verwachtingen over en weer. Aan de ene kant het management en aan de andere kant de deelnemers aan de uiteindelijke sessie.

Wat het management veelal van de deelnemers verwacht tijdens de sessie is:

  • Begrip voor de beoogde verandering en het doel
  • Volledige commitment en passievolle bijdrage aan het doel
  • Minimale weerstand
  • Duurzame samenwerking richting het doel

Wat deelnemers van de sessie verwachten is veelal:

  • Vertrouwen en openheid van het management
  • Dat het management luistert
  • Duidelijkheid
  • Bevestiging, geruststelling
  • Interactie met het management en collega’s
  • Het gevoel erbij te horen

Realiteit als sturende kracht
Leeft de leider in een roze wolk met zijn eigen ambitie? In een sessie komt de complexiteit van alledag kleinschalig aan het voetlicht: hoe men zich verhoudt tot de nieuwe visie, welke keuzes er gemaakt dienen te worden, welke betekenissen dit met zich mee brengt. De deelnemers brengen hun realiteit in het oog van de leider. En andersom! In een strategiesessie nodigen we alle deelnemers uit tot actieve participatie aan het doorleven van de nieuwe bedrijfsvisie en het bepalen van de intenties om richting de visie te werken. Zodoende ontstaat verbinding met de doelstellingen en enthousiasme om ernaar toe te werken.

Welke ervaringen heeft u met de bedrijfsvisie en de betrokkenheid van medewerkers?

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op