Wat wij denken

Veranderen is voor alle organisaties aan de orde van de dag. Veranderen is immers overleven. Wij zijn ervan overtuigd dat veranderingen soepeler kunnen verlopen door de mensen die te maken krijgen met de verandering te begeleiden en interactief te betrekken bij het veranderproces.

Wat komen wij zoal tegen bij onze klanten? Mensen verzetten zich bijvoorbeeld tegen veranderingen omdat:

 • zij eigen specifieke belangen geborgd willen zien,
 • de verandering onzekerheid brengt,
 • het gewenste resultaat onduidelijk is of,
 • zij grote betrokkenheid bij de organisatie hebben en de verandering geen verbetering vinden.

Ook stagneren veranderingen veelal door:

 • tijdsdruk,
 • standaard overlegstructuren en
 • doordat slechts een selecte groep beslissers bij de verandering betrokken is.

Impact Company onderkent dat veranderen onderdeel uit maakt van de staande cultuur en werkpatronen. Wij pleiten ervoor dat nuttige kennis en cruciale inbreng bekend en benut wordt. Op alle lagen van de organisatie!

Hoe u wel van A naar B komt

veranderen houdt nooit op

Verkenningsessie Visiesessie Doorbraaksessie Strategiesessie

Wij zijn sterk aanhanger van een interactieve veranderstrategie die bijdraagt aan het verandervermogen van een organisatie. Dit in tegenstelling tot een machtsstrategie, planmatige of onderhandelingsstrategie van veranderen.

Om succesvol te veranderen moeten top-down kaderstelling en bottom-up inbreng gecombineerd worden. Betrokkenheid van de medewerkers dient georganiseerd te worden. Wij noemen deze aanpak participatief veranderen. Impact Company kan u hierin helpen door strategische samenwerking tussen alle betrokkenen te begeleiden. Want hiermee bereikt u zinvolle resultaten en doorgaande ontwikkeling in uw organisatie, project of team.

Onze samenwerking levert op:

 • Structuur in uw besluitvormingsproces
 • Resultaat en beslissingen met draagvlak
 • Nieuwe energie bij de betrokkenen
 • Creatieve impuls op het veranderproces
 • Concrete opvolging