Hoe wij werken 2017-08-31T12:39:24+00:00

Hoe wij werken

Procesregie

Gedurende het procesontwerp, dat wij samen met leiders van een team of organisatie vormgeven, blijkt vaak dat de grootste uitdaging voor leiders is een balans te vinden tussen de eigen ambitie en het ruimte bieden aan actieve betrokkenheid. Onze workshopaanpak helpt leiders ook een goed evenwicht te vinden in top-down kaders stellen en bottom-up interactie met betrokkenen.

Tijdens het procesontwerp besteden wij aandacht aan de verwachtingen over en weer. Aan de ene kant het management en aan de andere kant de deelnemers aan de uiteindelijke sessie. Wat het management veelal van de sessiedeelnemers verwacht tijdens de sessie is:

  • Begrip voor de beoogde verandering en het doel
  • Volledige commitment en passievolle bijdrage aan het doel
  • Minimale weerstand
  • Duurzame samenwerking richting het doel

Wat deelnemers van de sessie verwachten is veelal:

  • Vertrouwen en openheid van het management
  • Dat het management luistert
  • Duidelijkheid
  • Bevestiging, geruststelling
  • Interactie met het management en collega’s
  • Het gevoel erbij te horen

Door deze verwachtingen tijdig te bespreken voorkomen wij teleurstellingen.

Bij onze sessies gaan wij altijd uit van de realiteit als sturende kracht. Wij ontwerpen (samen met u) een interactieve sessie. Want goede voorbereiding is het halve werk. Mocht op de sessie zelf blijken dat de realiteit anders is dan die waar wij van uit zijn gegaan in ons ontwerp, passen wij het programma ter plaatse en onmiddellijk aan aan deze nieuwe realiteit.