Als team goed samenwerken? Wees verschillend!

26 January 2011 | beweging creëren, borgen voor morgen

Veel van onze opdrachtgevers willen graag de saamhorigheid, de teamspirit vergroten. Het managementteam is druk met aansturing van de eigen cirkel, maar men vindt de onderlinge verbinding niet. Het MT is geen team, want de vergaderingen gaan niet altijd even constructief of efficiënt, afspraken worden onvoldoende nagekomen, of er wordt niet over de eigen grenzen of autonomie heen gekeken.

Samen werken of samenwerken

Uit de eerste uren die we met het team doorbrengen, blijkt vaak wel een grote potentie aanwezig van samen werken en elkaar faciliteren in het werk. Men zoekt gemakkelijk een maatje om samen tot een oplossing te komen. Ook kan men andermans initiatief afwachten en diegene volgen of daarin steunen. De teamleden zijn in staat om in oplossingen te denken en hebben daarin een ‘samen’-grondhouding. Hier gaat men voor de harmonie. Voor optimaal samenwerken echter, is ook nodig dat je kritisch naar elkaar bent. Door het streven naar harmonie (samen gaan) te combineren met het gaan voor de verschillen (kritisch zijn), creëer je wederzijdse afhankelijkheid. Pas dan gaan de individuen zich als een team ontwikkelen en een vruchtbare samenwerking boeken.

Mogen we verschillend zijn?

Elkaar aanspreken is erg moeilijk gebleken. Vooral voor managers. De ander aanspreken op diens gedrag begint namelijk met het oogcontact maken, aandacht schenken, complimenten geven en open vragen stellen. En probeer daar maar eerst eens rolmodel op te zijn. In een veel verder stadium uit het aanspreken zich op een “ hallo, dit kan zo niet”-manier. Wat houdt je tegen om de ander aan te spreken, kritiek op de ander te uiten? Harmonie! Als je kritiek uit, kan dat leiden tot een conflict en je gaat nu juist voor de harmonie. Tweede reden die je ervan weerhoudt om de ander aan te spreken is zelfbehoud. Als ik jou aanspreek, ga jij mij ook aanspreken en dan kan ik niet meer doen wat ik altijd deed. Het is natuurlijk dat mensen in een groep spanning willen vermijden. Hoe kunnen we in de samenwerking ons zelf als team ontwikkelen en toch als verschillende individuen naast elkaar mogen staan? Drie manieren:

1. Zeg wat je denkt

Communicatie is de smeerolie in het team. Teamleden dienen bereid te zijn om open te zijn (over eigen bedoelingen en meningen) en om open te staan (voor feedback bijvoorbeeld). Zeggen wat je denkt, gaat over jou. Over je persoonlijke mening en beeld van zaken. Over jouw eigen werkelijkheid. Door open te communiceren over jouw werkelijkheid, zet je anderen aan het denken. Dit leidt tot duidelijkheid.

2. Heb respect voor elkaar

De onderlinge verschillen tussen teamleden zijn zowel de kracht van een team als een bron van conflicten. Kun jij andermans werkelijkheid aanvaarden, in de eigen waarde laten? Wanneer de managers actief naar elkaar luisteren (met uitstel van oordeel) en respect hebben voor elkaars werkelijkheden, dan gaat het team als geheel groeien door de diversiteit.

3. Doe wat je zegt

Doen wat je zegt, gaat over initiatie en daadkracht. Initiatief tonen is verder kijken dan je taakomschrijving lang is. Een gebrek aan initiatief is niet alleen nadelig voor het team. Het is tevens één van de duidelijkste signalen dat het niet goed zit met het functioneren als team. Deze succesfactor is daarom hét bewijs of de onderlinge samenwerking gezond is. Initiatief tonen betekent dat de teamleden daden aan woorden koppelen. Dat ze actief zijn.

Als je deze drie strategieën toepast, kan je het verschil beginnen te maken binnen jouw team.

Impact Company biedt verscheidene programma‘s aan om deze strategieën te leren, bijvoorbeeld sessies van:

Maar ook biedt Impact Company een management leergang, waarin de drie bovengenoemde elementen onderdeel van uit maken. Neem contact met ons op, voor meer informatie!

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op