Verkenningsessie Visiesessie Doorbraaksessie Strategiesessie

Sessie als veranderinstrument

Veranderen is complex, door:

 • de hoeveelheid keuzes waarover belanghebbenden besluiten moeten nemen
 • de manier waarop mensen zich verhouden tot de verandering en het te nemen besluit
 • de onderlinge verhouding van belanghebbenden
 • de verhouding van belanghebbenden tot alle keuzes rondom de verandering

Deze complexiteit wordt perfect in een sessie afgespiegeld. Een sessie is het instrument bij uitstek voor managers om mensen te bewegen naar resultaat. Om creatief te sturen naar gedragen besluitvorming.

Sessie als tijdelijke organisatie

In een sessie bij Impact Company komen alle kennisdragers en belanghebbenden rondom een verandering fysiek samen. We vormen als het ware een cultureel eiland. In deze totaal andere context gelden ineens andere werkvormen, normen en dynamieken. Zo kunnen doorbraken ontstaan, zowel in denkpatronen als in werkpatronen.

Het sleutel ingrediƫnt van een sessie is de dialoog: formele en informele gesprekken en een-op-een gesprekken. De kwaliteit van de dialoog is van invloed op de effectiviteit waarmee het veranderdoel en de ambitie worden gehaald.

Wat er gebeurt in een sessie

Tijdens een sessie:

 • participeren alle deelnemers actief
 • zijn alleen kennisdragers en belanghebbenden aanwezig
 • is er ook mandaat aanwezig
 • maken we impliciete kennis expliciet
 • creĆ«ren we met elkaar nieuwe kennis
 • integreren we denken en doen waardoor we meer bereiken.

Hoe een sessie eruit ziet

In een sessie bij Impact Company:

 • zijn mensen met focus aan het werk
 • zijn er ook stiltes voor reflectie
 • is alle output visueel
 • wisselen we af tussen staan, zitten en verplaatsen
 • is communicatie interactief; iedereen zendt en ontvangt.

Dit zijn de vier soorten sessies van Impact Company