Verbeteren van teamprestaties en samenwerking in een doorbraaksessie

Soms verloopt de samenwerking of de communicatie met collega’s niet soepel. Soms wordt om onduidelijke reden een project deadline niet gehaald. En soms moet achteraf portfoliomanagement worden geïmplementeerd over bestaande projecten en zoekt u naar de onderlinge samenhang en sturing. Of er zit iets vast in een projectteam en omdat iedereen zo verweven is met het project, kunnen de leden zelf moeilijk zien waar het probleem nu zit. Op dat moment heeft u een onafhankelijke procesbegeleider nodig die met een frisse open blik kijkt. Iemand die samen met u de stagnatie in kaart brengt en vervolgens met een gezamenlijk ontworpen proces een doorbraak kan realiseren.
Impact Company kan die onafhankelijke procesbegeleider zijn. De mensen kunnen daarna verder met hun project. Wij noemen dit een doorbraaksessie.

Een doorbraaksessie werkt als een katalysator, waardoor projectkosten mogelijk gereduceerd worden en betrokkenen/stakeholders goed op elkaar afgestemd raken om gewenste resultaten te boeken.

Zullen we ontmoeten?

Bent u nieuwsgierig wat een doorbraaksessie voor u kan betekenen? We komen graag kennismaken, waarbij u meteen kunt proeven aan onze werkwijze. Vraag hier vrijblijvend een ontmoeting aan om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen:

De uitkomsten van een doorbraaksessie met Impact Company

Met deze sessies realiseren wij een doorbraak in de bestaande denkpatronen. Wij doen dit door:

  • Niet-functionele processen te doorbreken, bijvoorbeeld door het daadwerkelijke probleem boven tafel te krijgen.
  • Het team bewust te maken van het onbewuste, zoals bijvoorbeeld overtuigingen, ongeschreven regels of hiërarchische spanning die invloed hebben op het rationele resultaat.
  • Te werken aan onderling vertrouwen in het samenwerkingsproces.
  • Aan te tonen op welke punten de prestatie of samenwerking aanzienlijk kan verbeteren.
  • Te reflecteren en te evalueren waar men als team / project staat.

Voorbeelden van een doorbraaksessie:

Organisaties waarbij wij de teamprestaties en samenwerking hebben verbeterd zijn: