Van visie naar realisatie

9 December 2014 | richting bepalen, visie met impact

De visie is geboren en dan?

We ontwikkelden een nieuwe toekomstvisie voor onze organisatie. Alle belanghebbenden waren uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan een set ambitieuze, aantrekkelijke doelstellingen. De doelen staan inmiddels op papier en dit document is onder dezelfde belanghebbenden uitgedeeld. En nu?

De praktijk leert dat gemiddeld 80% van de tijd wordt gespendeerd aan het formuleren en slechts 20% aan het realiseren van een visie. Terwijl het visiedocument slechts ideevorming is. Totdat dit idee een tastbare manifestatie heeft, kan de gevormde visie niet worden waargenomen. Ideeën hebben geen waarde als het ideeën blijven, pas wanneer ze worden toegepast, voegen ze iets toe. Met andere woorden: een visie hebben is niet voldoende, men moet er ook naar leven.

De visie nader gedefinieerd

Even terug naar de basis, wat is een visie werkelijk? Een visie vervult in principe vijf functies: een betekenisgevende, een doelgevende, een bindende, een energiegevende en een beoordelende functie (zie: kus de visie wakker, H. van der Loo).

In de definiëring van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie van je bedrijf. De gewenste toekomst is een nieuwe situatie! Wat kenmerkt deze gewenste toekomst en wat verandert de visie in de huidige organisatie? Hoe wordt de visie uiteindelijk de nieuwe cultuuridentiteit? Er is durf en daadkracht nodig om de visie uit te werken; men moet immers onontdekte gebieden verkennen. Er wordt wellicht ook pijn geleden; men zal van sommige zaken en lang gekoesterde overtuigingen afscheid moeten nemen.

Van huidige naar gewenste situatie 

De sleutel tot het verworden van een visie naar een nieuwe cultuuridentiteit ligt in het individuele voornemen van de betrokkenen (medewerkers) om van A naar B te gaan (zie: intent van het creative process model, MG Taylor). Zij moeten het voornemen hebben om te leven en te werken naar de visie en iedere dag zoveel mogelijk ervan terug te brengen naar het heden. Dit voornemen geeft wel spanning. Hoe lang kun je leven met de paradox van het werken in twee verschillende werelden? Hoe groter de afstand tussen de huidige en de gewenste situatie, tussen A en B, des te groter de uitdaging en des te meer energie je nodig hebt om te slagen.

Faciliteer het voornemen

Wanneer je medewerkers laat nadenken over een eigen voornemen, creëer je ruimte en gelegenheid om te laten voelen, doorgronden en beseffen dat de nieuwe visie en de weg van A naar B de enige juiste is. Neem de belanghebbenden mee in het verhaal, hou ze op de hoogte van de route, de beren op de weg, de kansen en de uiteindelijke oplossing. Maak de visie tastbaar met beelden en grafische uitingen, die zeggen meer dan 1000 woorden! Wanneer je de voornemens van belangrijke stakeholders expliciet laat maken, dan is dat voor iedereen de energiebron om bij te dragen aan de nieuwe cultuuridentiteit. Dat heet visierealisatie!

In de training Visie met impact! gaan wij aan de slag met handvatten om doelstellingen met meer impact kracht bij te zetten. Deze training gaat niet in op het ontwikkelen van de visie zelf. Hier gaat het om hoe je meer impact kunt bereiken door de visie te laten doorleven in de organisatie en bij alle betrokkenen. Dat kan ook gaan om een programmadoelstelling, de visie op een verbetertraject of meer focus op de bedoeling.

Lees hier meer over deze waardevolle training.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op