Hoe creëer je betrokkenheid in een veranderingstraject?

13 April 2016 | beweging creëren, hoe krijg je mensen mee

Veranderen is voor alle organisaties aan de orde van de dag. Veranderen is bouwen aan succes. Maar soms voelt veranderen als overleven.

Wat zijn de oorzaken van vertraging in een verandering?

Mensen verzetten zich bijvoorbeeld tegen veranderingen omdat:

 • zij eigen belangen geborgd willen zien,
 • de verandering onzekerheid brengt,
 • ze moe zijn van de zoveelste verandering op rij,
 • het gewenste resultaat onduidelijk is of,
 • zij grote betrokkenheid bij de organisatie hebben en de verandering geen verbetering vinden.

Ook stagneren veranderingen door:

 • tijdsdruk,
 • standaard overlegstructuren en
 • doordat slechts een selecte groep beslissers bij de verandering betrokken is.

Veranderingen lopen soepeler wanneer het veranderproces begeleid wordt. Betrek de mensen die te maken krijgen met de verandering interactief bij het veranderingsproces. Samen denken, samen doen en samen beslissen. Dat geeft mensen energie en resulteert in eigenaarschap.

Daar waar alle betrokkenen bij elkaar komen, noemen we een sessie. In een sessie worden top-down kaderstelling en bottom-up inbreng gecombineerd. Daarmee is aan de eerste voorwaarde voor succesvol veranderen voldaan. Betrokkenheid van de stakeholders dient wel georganiseerd te worden. Dat wordt gedaan wanneer er wordt gekozen voor interactief veranderen. Deze aanpak betrekt alle stakeholders op een effectieve en zorgvuldige manier bij het waarom, wat en hoe van de verandering.

De drie redenen om een sessie in te zetten in uw veranderingstraject of project:

 1. Sessie brengt versnelling

De continu veranderende wereld en de druk op organisaties om kennis productief te maken en tot vernieuwingen te komen, vraagt om snelheid en efficiency van besluitvorming. Door iedereen die betrokken is in een veranderproces gedurende enkele dagen bij elkaar te brengen en samen te werken, geef je door één impuls echt vaart aan het proces. Het verkennings- en besluitvormingsproces versnelt.

 1. Sessie resulteert in rijkere oplossingen 

De complexiteit en grootschaligheid van verandering vraagt om meer invalshoeken. Verandering is niet meer iets van het directieteam alleen. Je betrekt de klant, medewerkers, externe expertise en andere stakeholders in het besluitvormingsproces. Deze diversiteit van perspectieven in een sessie creëert vaak een synergie die leidt tot meer creatieve oplossingen dan een kleine groep had kunnen bedenken.

 1. Sessie verhoogt draagvlak en eigenaarschap

Ten derde speelt het aspect van participatie. Door mensen via een sessie te laten samenwerken, ontstaat betrokkenheid en wordt er meer verantwoordelijkheid genomen. Door mede betekenis te geven aan de eigen toekomst en er invloed op te kunnen uitoefenen, wordt het draagvlak groter. Participatie van de betrokken partijen verhoogt ook de inhoudelijke kwaliteit omdat meer en andere argumenten een plaats krijgen in het veranderingsproces.

Sessie als veranderinstrument

Veranderen is dus behoorlijk complex, door:

 • de hoeveelheid keuzes waarover belanghebbenden besluiten moeten nemen,
 • de manier waarop mensen zich verhouden tot de verandering en het te nemen besluit,
 • de onderlinge verhouding van belanghebbenden,
 • de verhouding van belanghebbenden tot alle keuzes rondom de verandering.

Deze complexiteit wordt perfect in een sessie afgespiegeld. Een sessie is het instrument bij uitstek voor managers en veranderaars om mensen te bewegen naar resultaat. Om creatief te sturen naar gedragen besluitvorming.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op