Win de harten èn geesten van anderen

26 June 2012 | richting bepalen, visie met impact

Twee maanden geleden organiseerden we een sessie waarbij alle afdelingen bijeen kwamen op 1 gezamenlijk thema. “Voor alle afdelingen zit nut en noodzaak tussen de oren, iedereen wil hetzelfde, we hoeven nu alleen nog maar de acties uit te zetten”, werd door de directie geroepen.

Nadat ik ging doorvragen, bleek:

– dat de directie al geruime tijd op het thema zat te broeden,
– dat men met alle afdelingen slechts eenmaal hierover had gecommuniceerd,
– dat met deze communicatie met alle afdelingen een klein begin naar draagvlak gemaakt was,
– en dat een belangrijke datum naderde waarop de directie met dit thema naar buiten kon profileren.

Kortom: de directie wilde versnellen; de afdelingen moesten spoedig aan de slag. Het tegendeel werd werkelijkheid: de boel vertraagde. Tijdens de sessie uitten de afdelingen hun weerstand en ook bleven de acties achterwege. De directie is nog wekenlang bezig geweest met reparatiemanagement.

Herken je dit? Als manager of leidinggevende loop je voor de muziek uit.

Je betrekt anderen enthousiast in je plan, maar je verliest ze onderweg. Je hebt een scherp oog voor het doel, het eindresultaat. Je hebt een planning om je aan te houden. Nu de mensen nog. Hoe krijg je ze mee tot aan de eindstreep? “Duidelijkheid scheppen en blijven communiceren”, zullen de meesten antwoorden. Als je de medewerking van anderen wilt, als je wilt dat ze ja zeggen tegen jouw initiatief of plan, dan moet je duidelijk zijn over wat je van hen verlangt en waarom het hun aangaat. Duidelijkheid zal niet altijd de harten en geesten van de mensen winnen. Zo zijn er mensen die ‘ja’ zeggen, maar ‘nee’ doen, zoals beschreven in de blog Meer van hetzelfde – vals evenwicht in je team. Let op: oud gedrag is de beste voorspeller van nieuw gedrag.

Draagvlak is niet een statisch ding, dus stem je veranderstrategie af

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dit veranderproces volgt de curve van een normaalverdeling (Rogers innovatietheorie) en toont verschillende toestanden waarin mensen zich bevinden. De veranderingsfasen laten zich kenmerken door de mate van weerstand die mensen opwerpen. Wanneer jij afstemt op de heersende draagvlakcurve, sluit je aan bij je mensen. Vervolgens leid je hen naar het doel met behulp van de passende veranderstrategie. In schema:
draagvlakcurve

In de situatie van bovengenoemde klant bevinden de afdelingen zich waarschijnlijk tussen fase 2 en 3. De juiste focus is dan om de medewerkers te faciliteren naar het gewenste gedrag; welke stimuli zet hen aan tot actie? Welke barriëres dienen nog opgeruimd te worden zodat zij tot actie kunnen overgaan?

Je veranderstrategie heeft meer succes wanneer je luistert en verbindt met de mensen om je heen. Wat is jouw ervaring?

In de training Visie met impact! gaan wij aan de slag met handvatten om doelstellingen met meer impact kracht bij te zetten. Deze training gaat niet in op het ontwikkelen van de visie zelf. Hier gaat het om hoe je meer impact kunt bereiken door de visie te laten doorleven in de organisatie en bij alle betrokkenen. Dat kan ook gaan om een programmadoelstelling, de visie op een verbetertraject of meer focus op de bedoeling.

Lees hier meer over deze waardevolle training.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op