Visie met gezamenlijk belang

Over Rijkswaterstaat

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

De uitdaging

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Hoe hebben wij geholpen?

In 2015 organiseerde Rijkswaterstaat met haar partners uit de bouw- en infrasector en andere deskundigen een proces om een nieuw samenwerkingsmodel te ontwikkelen. Impact Company begeleidde een serie bijeenkomsten gedurende een jaar om het gezamenlijk belang te identificeren en de nieuwe visie op een duurzame en vitale sector vorm te geven. 

Het doel was om helderheid te verkrijgen over het inhoudelijk deel van de RWS marktvisie waarover consensus is tussen alle belanghebbenden (het gezamenlijk belang) en het deel waarover men het oneens is (de dilemma’s).

Het resultaat

Een mooi resultaat in dit proces was dat het uiteindelijk gedefinieerde gezamenlijk belang vele malen groter was dan het gezamenlijk belang bij de start van de dialoog aan het begin van het jaar. Daarnaast nam de verbinding en het onderlinge vertrouwen toe. Dit was de tastbare uiting van de marktvisie die men op papier had gezet. Dit veroorzaakte een beweging door de gehele infrasector, want iedereen wilde met ondertekening van de marktvisie zijn erkenning en steun geven aan deze mooie ambities. 

De marktvisie is hier gepubliceerd.  

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” tweet_number=”2″ footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default”][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op