Samenwerkingsscenario’s verkennen

Over NWCL

Het Nationaal WaarneemCentrum Leefomgeving (NWCL) is een samenwerking van waarneemcentrum KNMI, RIVM en RWS op het gebied van data inwinning en databeheer. Het NWCL verbetert de efficiency van de waarneemnetwerken die lucht, water en bodem monitoren. 

d. De uitdaging

Het KNMI, RWS, RIVM hebben een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden tot samenwerking. Hoewel de organisaties verschillende zaken meten, is het verwerken en beheren van de data hetzelfde. De mogelijkheden op het gebied van waarnemen zijn als kansrijk naar voren gekomen. Nu wilden de partijen gezamenlijk bepalen of op het werkpakket van bewaking & monitoring de samenwerkingsmogelijkheden tussen KNMI, RWS en RIVM lucratief zijn.

Hoe hebben wij geholpen?

Vanuit het NWCL zijn in een sessie de samenwerkingsmogelijkheden verder onderzocht voor het werkpakket Bewaking & Monitoring. Eerst lichtte men de bewaking en monitoring van iedere organisatie toe, zodat de gemeenschappelijkheden en verschillen duidelijk aan het licht kwamen. Met het clusteren van de gemeenschappelijkheden en verschillen ontstonden drie scenario’s in termen van intensiteit van samenwerken. Elk scenario ging men vervolgens in heterogene subgroepen uitwerken: Hoe ziet de samenwerking eruit in dit scenario op de aspecten proces, mensen en technologie? De verschillende uitwerkingen werden tenslotte nog door de gehele groep gewogen op efficiencyverbetering en kwaliteitsverbetering.

Het resultaat

De drie uitgewerkte scenario’s met weging op efficiency en kwaliteit vormden een goed advies voor het vervolg van het NWCL.  

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” tweet_number=”2″ footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default”][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op