Interactie en invloed

Over Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de veiligheidsregio die geografisch samenvalt met de Nederlandse provincie Utrecht. Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Veiligheidsregio’s. De kerntaken zijn brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, risicobeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. 

ondeDe vraag

De groepen HS GHOR en RGF werken in piketfuncties met elkaar samen. De groepen bestaan uit directeuren van VRU en van de GGD. De GGD is onlangs gefuseerd vanuit GGD Stad Utrecht en GGD Midden Nederland. De samenwerking bestaat uit de coördinatie van hulpverlening bij ongevallen en rampen in de regio Utrecht, met name vanaf GRIP niveau 3. Deze samenwerking is vastgelegd in procedures, leidraden en roldefinities. Het patroon dat zich manifesteert bij incidenten is dat tussen deze groeperingen toch verwarring ontstaat over ieders rol en over de onderlinge communicatie. De vraag luidt: Kunnen we met elkaar spelregels vaststellen over de onderlinge omgang bij incidenten, met inachtneming van de bestaande procedures en leidraden, zodanig dat in toekomstige soortgelijke situaties duidelijkheid bestaat over (de verwachtingen rondom) de rollen en communicatie? De themabijeenkomst heeft tot doel om bij de HS GHOR en RGF functionarissen de verwachtingen op te helderen over ieders rol en over de communicatie bij incidenten, zodoende bij te

Hoe hebben wij geholpen?

De vraag van de VRU behelst ons inziens een transformatie op teamprestaties en samenwerking. De bewustwording van het communicatieprobleem en de rolverwarring is goed te vangen in een werkbijeenkomst van 1 dagdeel. Dit is een participatieve werkbijeenkomst waarin de piketfunctionarissen (kennisdragers) en belanghebbenden door middel van interactieve werkvormen meewerken aan het beoogde resultaat. De aanpak die we voor deze werkbijeenkomst toepasten, volgt de metafoor van jurisprudentie uit de rechtspraak. Wellicht leent deze aanpak zich voor verdere ontwikkeling van jurisprudentie (spelregels over communicatie en rollen tussen de HS GHOR en RGF functionarissen).

Tijdens de sessie formuleerden de twee groepen leidinggevenden omgangsregels ter aanvulling op de werkprocedures. Deze omgangsregels zouden de onderlinge interactie moeten ophelderen en versoepelen. De doorbraak bleek echter op n dieper niveau te liggen, namelijk in hoeverre de invloedrijke rol van de ander het contact belemmerde. Mooie resultaten op zowel de bovenstroom als de onderstroom!

Het resultaat

Het transactionele resultaat waren de spelregels over communicatie en rollen tussen de HS GHOR en RGF functionarissen. Het transformationele resultaat van deze sessie was dat er een belemmering boven tafel kwam om contact met elkaar te zoeken, vanwege de hierarchische verschillen. 

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” tweet_number=”2″ footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default”][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op