Business case voor interprovinciaal samenwerken aan BIM-ontwikkeling

Over CROW

CROW is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Zo ook voor de provincies. Kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Dat is wat CROW doet. CROW is namelijk hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

De uitdaging

In september 2017 is CROW door het Provinciale Vakberaad Beheer en Bouw gevraagd te verkennen wat BIM zou betekenen voor de provincies en of zij hierin gemeenschappelijk kunnen optrekken.

CROW-partner BIMW heeft samen met een provinciale begeleidingsgroep een Roadmap Bouw Informatie Management (BIM) ontwikkeld voor de provincies. De roadmap geeft iedere provincie de mogelijkheid om te kijken waar ze zelf staan met BIM-implementatie, waarna zij vervolgens zelf een pad kunnen uitstippelen hoe en in hoeverre vervolgstappen in BIM-implementatie gezet kunnen worden.
Met de Roadmap BIM Provincies in de hand is in het vakberaad in het voorjaar van 2018 de behoefte vastgesteld om een businessplan uit te werken om enkele gezamenlijke BIM-elementen te ontwikkelen in een BIM-programma.

Hoe hebben wij geholpen?

Dit business plan hebben CROW, BIMW en Impact Company in co-creatie met de provincies opgesteld. Gedurende een half jaar organiseerden we twee sessies: een verkenningsessie en een visiesessie.

Tijdens de verkenningsessie werden de roadmaps BIM van alle provincies gedeeld. In de verkenningsessie besteden wij veel aandacht aan kennisuitwisseling en reflectie. Dat gaat bijvoorbeeld over het nut en de noodzaak van samenwerking op BIM. En dat gaat over individuele behoeften en uitdagingen van iedere provincie. Er is veel tijd voor begripsvorming en verkenning. Zo behangen we bijvoorbeeld de gehele zaal met megagrote posters waarop van elke provincie de status quo van hun BIM-ontwikkeling is gevisualiseerd.

Tijdens de visiesessie werden er interprovinciale ambities en samenwerkingsmogelijkheden verkend en geïdentificeerd. De gezamenlijke ambitie was al bekend, dus we besteedden vooral aandacht aan ieders individuele belangen, welke voor elkaar relevant zijn om de interprovinciale samenwerking in evenwicht te brengen. De provincies die al veel ervaring met BIM hadden, wilden vooral kennis delen terwijl de nog startende provincies vooral een volgende rol willen hebben in de BIM-ontwikkelingen.

Het resultaat

De verkenningsessie gaf als uitkomst dat bij de provincies de verbinding met de beoogde transitie is vergroot, en ook de bereidheid om samen hierin op te trekken. Een tastbaar resultaat was dat er al op vier BIM-elementen concrete samenwerkingsdeals zijn gesloten. De visiesessie gaf als uitkomst dat er duidelijkheid is over de accentverschillen tussen provincies in de BIM-samenwerking. Een tastbaar resultaat was dat er al verschillende keuzes gemaakt zijn over de inrichting van een BIM-programma.

De twee sessies ondersteunden CROW en BIMW in het opstellen van het businessplan interprovinciaal BIM-Programma 2019-2021. Naast de business case was er nu ook een culture case: draagvlak voor het interprovinciaal implementeren van BIM. In februari 2019 presenteerde CROW het businessplan voor een BIM-programma ter goedkeuring aan het vakberaad. In maart is het BIM-programma van start gegaan!

[dsm_embed_twitter_timeline _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” twitter_username=”marjolijndg” footer=”off” scrollbar=”off” limit_tweet=”on” tweet_number=”2″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op