Bepaal nieuwe richtingen voor de komende 2 jaar

Over Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de belangenorganisatie van ondernemingen die in Nederland verzekeringen voor ziektekosten (zorgverzekeringen) aanbieden.

De uitdaging

De commissie Fraudebeheersing wordt geregisseerd door ZN en bestaat uit 11 leden van
zorgverzekeraars. Iedere twee maanden komen zij bijeen en werken dan de gezamenlijk bepaalde koers uit. Van de laatste koers zijn de 6 doelstellingen na 5 jaar behaald, in werking dan wel achterhaald. Ondertussen heeft een aantal ontwikkelingen gezorgd voor gewijzigde rollen van ZN, van het ministerie VWS en van het NZa, waardoor op het gebied van fraudebeheersing weer een nieuwe impuls nodig is. De vraag luidt: Kunnen we met elkaar vaststellen wat we op fraudebeheersing over 2 jaar bereikt hebben, zodanig dat we dit actief met elkaar gaan oppakken? De sessie heeft tot doel de commissieleden betrokken te maken bij en samen te werken aan nieuwe richtingen voor fraudebeheersing.

Hoe hebben wij geholpen?

De verschillende commissieleden brachten de nieuwe ontwikkelingen en rolprofielen in kaart, tezamen met de eigen belangen. Met behulp van scenario analyse kwamen ze uit op 3 grote doelstellingen. Deze drie doelstellingen werkte men nog uit met een globale aanpak, via Omdenken-strategieën. 

Het resultaat

Een mooi transactioneel resultaat: 3 gezamenlijke doelstellingen op het gebied van fraudebeheersing, met elk een globale aanpak om ze te bereiken. Een transformationeel resultaat kwam uit de reality check naar voren: er is eigenlijk onvoldoende tijd en/of capaciteit om aan de doelstellingen te werken. 

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” tweet_number=”2″ footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default”][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op