Beleidsagenda fraudebestrijding

Over Ministerie VWS

Het Ministerie VWS Directie Zorgverzekering coördineert de Regiegroep verbetering fraudebestrijding in de zorg. De regiegroep bestaat sinds 2011 waarin ca 13 organisaties deelnemen, oa ZN, OM, Politie, NZa. Doel is informatie uitwisselen en gezamenlijk de fraudebeheersing verbeteren door concrete activiteiten.

De uitdaging

Voor minister Schippers is de aanpak van zorgfraude een prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg verder onder druk. Meer preventie, betere controle en scherper toezicht zijn nodig om dit probleem goed aan te kunnen pakken. Zie deze Tweede Kamerbrief over zorgfraudebestrijding in de zorg. De vraag was om de horizontale samenwerking in de Regiegroep te begeleiden naar een beleidsagenda voor de komende twee jaren. 

Hoe hebben wij geholpen?

In een strategische bijeenkomst kwamen zowel regiegroepleden als bestuursleden bijeen. Alle partnerorganisaties waren vertegenwoordigd. Impact Company had de bijeenkomst grondig voorbereid met behulp van een ontwerpsessie, zodat de succes- en risicofactoren goed in beeld waren. 

Tijdens de strategische bijeenkomst werkte iedereen eerst individueel haar eigen ambitie uit. Deze werden onderling gedeeld en vertaald naar beleidsdoelen. Terwijl men de beleidsdoelen aan elkaar pitchte, gaven de overige deelnemers aan hoeveel energie dit doel hun gaf. Uit deze energiepeiling kwam een gewogen selectie van beleidsagendapunten op zorgfraudebestrijding.   

Het resultaat

De beleidsagenda voor de komende twee jaar is opgesteld. Met de partners in deze regiegroep is tevens besloten de onderlinge samenwerking te intensiveren en vast te leggen in een convenant. Naast VWS, hebben de NZa, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Belastingdienst, Openbaar Ministerie (OM) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hun handtekening gezet. Deze formaliteit werd bekrachtigd met een feestelijke borrel.  

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” tweet_number=”2″ footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default”][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op