Veranderen in het hier en nu

14 February 2018 | beweging creëren, borgen voor morgen, groepsbesluiten, hoe krijg je mensen mee

Een betekenisvolle aanpak voor gezamenlijke digitalisering

Jaap is CIO van een middelgrote organisatie en heeft het plan om digitaal werken binnen de organisatie breder op te pakken. Hij wil binnen zijn branche inventariseren welke ervaringen andere organisaties hebben op het gebied van digitaal werken. Welke digitale middelen gebruiken ze? Welke werkprocedures zijn gedigitaliseerd? Welke kennis en digivaardigheden zijn aanwezig? etc. Het doel is om de best practices onderling uit te wisselen, zodat men van elkaar leert en gezamenlijk de digitalisering oppakt.

Geen gek plan van Jaap toch?

Iedereen is bezig met digitalisering. Jaarlijks wordt door bedrijfsleven en overheid voor miljarden geïnvesteerd in ICT systemen, implementatieprojecten en hands on ICT ondersteuning. Echter blijkt uit onderzoek dat veel Nederlanders de competenties niet hebben om digitaal (samen) te werken. De Universiteit van Twente concludeert dat het gebrek aan digitale vaardigheden gemiddeld tot 7,4% productiviteitsverlies per dag resulteert. Onder laagopgeleiden loopt dit zelfs op tot 10% per dag. Voor BV Nederland is dit al snel een kostenpost van vele miljarden per jaar. (Van Deursen & Van Dijk, 2012)

De business case is duidelijk. Maar de uitdaging zit in ‘de gezamenlijke aanpak’. Iedere organisatie heeft zo haar eigen manier van werken. Wat zou een samenwerking opleveren?

Laaghangend fruit plukken

Wanneer verschillende organisaties (uit dezelfde sector) samenwerken aan de digitalisering en elkaars best practices gaan implementeren, heb je in elk geval het laaghangend fruit geplukt. Het zijn namelijk goede ervaringen die men zo van elkaar kan overnemen. Samenwerking levert dus een enorme kostenbesparing op.

Wat nog waardevoller is, is dat door de samenwerking andere oplossingen in beeld komen die men mogelijk zelf nog niet had bedacht.

In deze situatie heb je als manager of veranderaar een plan en wil je anderen inzetten om gezamenlijk een doel te bereiken. Hierbij is het raadzaam om de aandacht te vestigen op de betekenis van de verandering. Het werkt niet om zelf een (inhoudelijke) strategie te bedenken en voor te leggen met het verzoek hun commitment daaraan te geven. Het is essentieel dat men de betekenis van de verandering inziet. Mensen zijn namelijk niet zo happig op het adopteren van andermans oplossingen, zonder daarbij eerst de aansluiting bij de eigen behoeften en werkpraktijk te maken.

Het vertrekpunt voor verandering

Wat werkt is het bij elkaar brengen van de betreffende organisaties. Niet om over strategische of beleidsmatige zaken te praten, maar om uit de dagelijkse praktijk concrete digitale ervaringen en voorbeelden te delen. Het werk van alledag is dan het vertrekpunt van de verandering. Dit is het laaghangend fruit. Later kan er natuurlijk altijd nog een strategie worden bedacht.

Deze aanpak gaat over in dialoog de verandering bewerkstelligen. Dat begint met beeldvorming. Hoe staat men tegenover de verandering die voor de deur staat? Welke standpunten en behoeften heeft men?

Jaap plant een afspraak met andere CIO’s uit zijn branche. Hij gaat met vol vertrouwen op het laaghangend fruit af. 

Staat u ook aan de start van een verbetertraject of nieuwe samenwerking?

En wilt u deze aanpak toepassen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en kennismaking.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op