Veranderbereidheid vergroten

26 August 2015 | beweging creëren, hoe krijg je mensen mee

Veranderen houdt nooit op, het is een continu proces. Als organisatie wil je voor iedere verandering sterke en brede schouders die de verandering dragen en de impact van de verandering optimaliseren.

In veel gevallen zien mensen enorm op tegen verandering. Doordat ze geen urgentie voelen is de veranderbereidheid laag. U kunt de impact van een verandering en de veranderbereidheid vergroten aan de hand van een verkenningssessie.

Weet wat er speelt

Veranderen gaat over waarheen en waarvoor. Om de (verander)doelen helder te krijgen, is het noodzakelijk om aandacht te schenken aan wat er speelt en waar de schoen wringt. Tijdens een verkenningsessie gaat het erom de verborgen informatie en kennis in de hoofden en harten van alle organisatieleden + stakeholders te ontsluiten en massaal te mobiliseren.

Hoe staat het team of uw medewerkers tegenover de (markt-, politieke, maatschappelijke) ontwikkelingen die uw organisatie beïnvloeden? Welke standpunten heeft men, wat leeft er in de groep en hoe is de verandergezindheid op dat moment?

Multi stakeholder verkenning

Wanneer u deze verkenning doet met zoveel mogelijk stakeholders, verzamelt u verschillende perspectieven. Aan de hand van een of meer verkenningssessies waarin verschillende belangen goed zijn vertegenwoordigd, spreken we alle kennis, ervaring en ideeën actief aan waardoor de aanwezige verandercapaciteit zo volledig mogelijk wordt benut. De betrokkenen leren het probleem en de organisatie in totaliteit zien en kennen, inclusief de samenhang, relaties en verschillen die tussen onderdelen en met de omgeving bestaan. Daarnaast creeren de betrokkenen een gezamenlijk gedeelde organisatiewerkelijkheid over het heden, verleden en de toekomst van de organisatie dat als richtsnoer dient voor strategische beslissingen.

In de sessie wil je een dynamiek creëren waarin in alle openheid en vrijheid wordt gesproken. De input vanuit de verschillende lagen is even waardevol. Een niet-standaard setting waarin alle kanten van de verschillende onderdelen optimaal worden belicht draagt enorm bij aan het proces. Op deze manier komen we tot doelgerichte, uitgelijnde en op elkaar afgestemde beslissingen of acties.

Het resultaat van een goede verkenningssessie

Er wordt er een gedeeld beeld van het probleem gecreëerd. Welke symptomen of welke gepercipieerde problemen spelen zich in de organisatie af? Wat is de samenhang of afhankelijkheden tussen de genoemde problemen en met de omgevingsinvloeden? Hoe groot is het probleem, wat is de impact op het primair proces? Wie zijn op enigerlei wijze betrokken bij het probleem, het vraagstuk, de oplossing of de veranderinspanning waarmee de organisatie wordt geconfronteerd? Is er een notie van oplosbaarheid?

Wanneer alle partijen een stem hebben gekregen en zijn gehoord, alle belangen helder in beeld zijn gebracht ontstaat er een groot draagvlak voor de verandering. Immers, hoe hoger de daadwerkelijke mate van invloed (dus participatiegraad), hoe groter het draagvlak voor het veranderingsproces. Particpatie verhoogt namelijk het eigenaarschap van problemen en oplossingen.

Hulp nodig bij het vergroten van de veranderbereidheid binnen de organisatie? Impact Company helpt organisaties beweging te creëren voor hun plannen, zodat de medewerkers en belanghebbenden gemotiveerd raken en mee gaan denken met de nieuwe plannen.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op