De voor- en nadelen van groepsbesluitvorming

20 September 2018 | beweging creëren, groepsbesluiten

De voor- en nadelen van groepsbesluitvorming

“We moeten nu echt verder. Als we nu weer alle stakeholders gaan betrekken, dan blijven we maar uitwaaieren en komt het nieuwe plan nooit af. Ik neem nu even de laatste besluiten alleen, dan weet ik dat het ook echt goed wordt en op tijd af komt.” aldus projectmanager Anneke.

Steeds meer betrokkenen

Wie binnen een organisatie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. Elke verandering heeft impact op de betrokkenen. Complexere veranderopgaven kennen vrijwel altijd een breed scala aan betrokkenen, de zogenaamde stakeholders. Het is bijna ondenkbaar zo niet onmogelijk om nog autocratische besluiten te nemen.

Groepsbesluit: meer dan de som der delen

Hoe krijg je de verschillende inzichten van alle betrokkenen van binnen en buiten de organisatie op elkaar afgestemd? Met als doel een zo compleet mogelijk beeld van de situatie en voorliggende keuzes te krijgen, waardoor het te nemen besluit gefundeerd is en door de betrokkenen gedragen wordt.

Hoe zorg je voor een interactieve aanpak om alle belanghebbenden effectief te sturen naar een concreet resultaat of besluit. In de huidige participatiemaatschappij is dit een onmisbare methode.

De voordelen van groepsbesluitvorming

Het nemen van besluiten in groepen heeft een aantal voordelen ten opzichte van individuele besluiten:

■ Een completer besluit

Door de gezamenlijke benadering van het probleem, de discussie, de inzet van meervoudige perspectieven en door kritische vragen te stellen, kan de oplossing robuuster en completer van aard zijn. Dit is de winst van groepsinteractie.

■ Fouten worden ontdekt en gecorrigeerd

Toevallige fouten en blinde vlekken worden eerder onderkend, omdat we gewoonlijk eerder de fouten van anderen dan onze eigen fouten zien. De groepsleden kunnen elkaars fouten corrigeren.

■ Hogere kwaliteit van het besluit

Groepsleden die hun kennis vrijelijk met elkaar delen, nemen besluiten op basis van een breder kennisveld. De kwaliteit van het besluit neemt toe met de mate waarin groepsleden unieke informatie met elkaar delen. Het delen van informatie vergroot tevens het begrip, verduidelijkt problemen en faciliteert de beweging naar een gemeenschappelijk inzicht.

■ Eerder acceptatie en eigenaarschap voor het ten uitvoer brengen van het besluit

Wanneer mensen aan een groepsgesprek deelnemen met het doel om een attitude of gedrag te veranderen, zullen zij zich eerder inzetten voor het uitvoeren van het besluit als: zij zich betrokken voelen bij de groep en als zij geloven dat de andere groepsleden zich voor het implementeren van het besluit inzetten.

De nadelen van groepsbesluitvorming

Echter heeft groepsbesluitvorming ook nadelen:

■ Een hogere tijdsinvestering

Hoe meer mensen er betrokken zijn bij de besluitvorming des te minder efficiënt de besluitvorming gaat.

■ Kans op het verlammende effect van corporate silence

Dit is het fenomeen dat medewerkers uit pure angst opzettelijk hun mening voor zich houden of informatie niet delen met hun leidinggevenden.

■ Er wordt in de groep geen verantwoordelijkheid opgepakt of er is sprake van versnipperde verantwoordelijkheid.

Decisions by Design is een model voor groepsbesluitvorming, waarbij de kansen op genoemde voordelen zijn vergroot en de nadelen verkleind. Dit model maakt handig gebruik van de diverse krachten en expertise van de groepsleden. Door de unieke eigenschappen van de groep aan te boren, is het mogelijk dat de groep een groter aantal alternatieven genereert met een hogere kwaliteit dan een individu kan opleveren. Als de groep een groter aantal alternatieven met hogere kwaliteit produceert, dan is het waarschijnlijk dat de groep uiteindelijk een betere probleemoplossing bereikt dan het individu.

Wil jij leren groepsbesluitvorming zodanig vorm te geven dat je niet teveel tijd verliest en wel resultaat behaalt?

In de training Decisions by Design ga jij aan de slag met de vier stappen naar breed gedragen besluiten. Door het ontwerpen en begeleiden van deze vier stappen, stuur je de groep naar resultaat. Er wordt veel aandacht besteedt aan het oefenen met groepsbesluitvorming, zodat je Decisions by Design direct in je eigen werkpraktijk kunt toepassen.

Lees hier meer over deze waardevolle training.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op