Werkprocessen verbeteren

15 April 2015 | beweging creëren, borgen voor morgen

Met het verschuiven van verantwoordelijkheden binnen de overheid, komt het databeheer van vastgoed nu bij Rijkswaterstaat (RWS) op het bordje. RWS gaat daarin samenwerken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dus daar ontstaat een nieuw werkproces met een nieuwe naam.

Hoe gaat het nieuwe werkproces in zijn werk? Wie is voor welk onderdeel verantwoordelijk? Hoe wordt er waarop gestuurd? Wat moet er precies worden besloten, vastgelegd, overlegd et cetera? Met zoveel onzekerheden is een spelsimulatie een zeer krachtige werkvorm om deze nieuwe werkelijkheid te realiseren en te testen. En dat hebben we met RWS en RVB gedaan!

Waarom een spelsimulatie?

In een goede spelsimulatie wordt gedrag voelbaar en komen de effecten van nieuwe werkstructuren in korte tijd aan het licht. Reële processen worden in een afwijkende setting nagebootst. Dit leidt tot gedeelde ervaringen en waardevolle inzichten. Deelnemers worden zich bewust van rollen, dilemma’s en uitdagingen. Dat biedt een solide basis voor nieuwe afspraken over gedrag en samenwerking.

Wanneer gebruik je een spelsimulatie?

Een spelsimulatie is vooral effectief in situaties waarin beslissingen genomen moeten worden of wanneer er geleerd moet worden over complexe, strategische of slecht structureerbare problemen waarin veel variabelen meespelen en waartussen de relaties niet of nauwelijks bekend zijn. Er spelen dilemma’s. Er zijn geen goede of slechte oplossingen of antwoorden. Een spelsimulatie kan die (ene) oplossing dan ook niet boven tafel brengen. Wel kan een spelsimulatie meehelpen de complexiteit in kaart te brengen, de dilemma’s te leren zien, ermee te leren omgaan, en effectieve communicatie erover tussen deelnemers te bevorderen. (naar: Léon de Caluwé)

Unieke spelsimulatie

Wij ontwerpen alleen unieke spelsimulaties, specifiek voor één klantvraag. Samen met onze klant gaan we aan de slag. Bijvoorbeeld voor de samenwerking bij een nieuw werkproces of dienstonderdeel, voor het aanscherpen van de organisatiestrategie of voor het testen van de implementatie van een nieuw IT-product.

Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf

Faciliteert gedragsverandering, ontwerpt groepsbesluiten, fluistert managers | entrepeneur, auteur en trainer van Decisions by Design

[dsm_embed_twitter_timeline twitter_username=”marjolijndg” limit_tweet=”on” footer=”off” scrollbar=”off” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dsm_embed_twitter_timeline]

Interesse of een vraag? Neem contact op