Home 2018-04-30T15:26:39+00:00

Zet onze sessies in als veranderinstrument en
verhoog de impact van uw ontwikkeltraject

Verkenningsessie
Werken mensen niet mee met de beoogde veranderingen?
Verkenningsessie
Visiesessie
Is er gebrek aan een visie die de medewerkers lonkt en verbindt?
Visiesessie
Strategiesessie
Hoe realiseren we een bedrijfsvisie die ook wordt nageleefd?
Strategiesessie
Doorbraaksessie
Loopt uw project of team vast of zoekt u een andere aanpak?
Doorbraaksessie

Onze projecten

Waarom kiezen voor Impact

  • wanneer u de impact van de verandering(en) in uw organisatie wil vergroten
  • wanneer uw team een hogere productiviteit wil bereiken met energie en vertrouwen in de samenwerking
  • wanneer u als leidinggevende wil bereiken dat de medewerkers denken, handelen en besluiten in lijn met de strategische doelstellingen

Veel gestelde vragen

Doordat van begin af aan alle belanghebbenden zijn betrokken. Hierdoor voelen zij zich mede-eigenaar van zowel het probleem als van de gekozen oplossing. Tijdens de sessie zijn alle keuzes en consequenties verkend. Na afloop beseft iedereen dat de gekozen oplossing, gegeven de situatie, de beste is voor de organisatie. En nog belangrijker: de deelnemers zullen juist door hun betrokkenheid bereid zijn mee te werken aan de realisatie van de gekozen oplossing. Echte transformatiekracht.

Klanten lieten ons weten dat zij meer bereikt hebben in een dag dan dat ze in 3 maanden hadden bereikt. Hoe bereiken we dit? Het Impact team werkt het gehele project samen u (het sponsorteam). Vier tot zes weken voor de sessie komen we bijeen om uw doelstellingen voor de sessie te definiëren. Deze doelstellingen en ideeën vormen het kader van de voorbereidingen met daarin onderzoek, deelnemersplanning, meningen boven tafel krijgen en de sessie ontwerpen. In deze voorbereidingsfase krijgt het Impact team de informatie die zij nodig heeft om de sessie te ontwerpen voor de uitdaging of het probleem waar u voor staat. Elke Impact sessie is uniek en verschillend van alle anderen. Het definiëren van de project kaders en doelen en het op 1 lijn krijgen van de sponsors, is de start van de versnelling.
Vaak slaan organisaties de twee belangrijkste stappen over waarmee u draagvlak creërt in de besluitvorming over veranderingen. Als de bedrijfsvisie is ontwikkeld, moeten de belangrijkste belanghebbenden de intentie nog krijgen om de visie te implementeren. Zij hebben het gevoel nodig dat de visie de juiste en de enige weg voorwaarts is. Tevens moeten zij overtuigd zijn van de urgentie van de verandering. Met deze groep belanghebbenden moeten we inzicht krijgen in de consequenties van de verschillende opties van de beoogde verandering. Met de opgebouwde intentie en het verkregen inzicht is de groep klaar om de toekomst te ontwerpen. Om vervolgens met elkaar te bepalen wie welke verantwoordelijkheid gaat nemen in het realiseren van de nieuwe toekomst.

Impact Company is uw externe procesmanager bij uitstek om versneld, doelgericht en goed gefaciliteerd tot een betere onderbouwing van gedragen besluiten te komen. Dit is vooral zinvol wanneer:

– de uitkomst open is
– er meervoudige agenda’s of belangengroepen zijn
– er een hoge mate van complexiteit is
– er veel onzekerheid is
– er een hoog nivo van eigenaarschap en commitment nodig is
– of dat de kwestie, route of het gewenste resultaat onduidelijk is

Gratis Decision Design Canvas

De route naar het besluit is evenzo belangrijk als het besluit zelf.
Behoud focus in de afstemming met verschillende belanghebbenden, geef ieder een stem in de besluitvorming en leg alle keuzes goed vast zodat men verantwoordelijkheid neemt.

Het Decision Design Canvas is een gratis tool die handvatten geeft voor productieve en gezamenlijke besluitvorming.

Dit strategische tool brengt de gehele route van gezamenlijke besluitvorming in beeld, in 1 handig overzicht.