De veranderbereidheid vergroten met een verkenningsessie of kick-off bijeenkomst

Het management in succesvolle organisaties gaat op tijd mee met nieuwe ontwikkelingen, herkent interne verbeterpunten en heeft een richting voor ogen welke de organisatie moet inslaan. Veranderen houdt nooit op. Veel mensen zien echter op tegen verandering. Zij hebben daar onvoldoende gevoel van urgentie bij. De veranderbereidheid is dan laag. We kunnen de veranderbereidheid vergroten door bij belanghebbenden hun kennis en begrip over de verandering te vergroten, hen de consequenties te laten inzien en door ons in te leven in de bestaande opvattingen. Door iedereen te betrekken in beslismomenten over alternatieven of scenario’s.

Impact Company werkt met de leidinggevende van de veranderopgave samen om medewerkers in beweging te brengen richting de gewenste ambitie. Wij kunnen helpen bestaande overtuigingen en opvattingen boven water te krijgen. Wij kunnen samen met alle belanghebbenden de mogelijke scenario’s verkennen. Dit zijn mogelijkheden voor een verkenningssessie.

In een verkenningsessie ligt de nadruk op beeldvorming. Hoe staat het team of uw medewerkers tegenover de veranderingen die voor de deur staan? Welke standpunten heeft men, wat leeft er in de groep, waar zit de veranderkracht?

Zullen we ontmoeten?

Bent u nieuwsgierig wat een verkenningsessie voor u kan betekenen? We komen graag kennismaken, waarbij u meteen kunt proeven aan onze werkwijze. Vraag hier vrijblijvend een ontmoeting aan om eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen:

De uitkomsten van een verkenningsessie met Impact Company

Met deze sessies vergroten wij de veranderbereidheid. Wij bereiken dit door:

  • Afstemming te creëren tussen de ambitie van het management en het begrip en de mening van de belanghebbenden.
  • Bij belanghebbenden bewustzijn en verbondenheid te realiseren met de verandering.
  • De medewerkers de consequenties van de situatie die om verandering vraagt, te laten doorleven.
  • Het gevoel van urgentie van de verandering te vergroten door de toekomst dichterbij te brengen.
  • Onbeperkte toegang te creëren tot de collectieve intelligentie van een team of organisatie.
  • Een beeld met elkaar te creëren of een set alternatieven over de toekomst samen te stellen.

Organisaties waarbij wij de veranderbereidheid hebben vergroot: