Trainingen met impact

Heeft u in uw werk als veranderaar

  • geconstateerd dat u vooral bezig om anderen te overtuigen en mee te krijgen met de verandering? Hoe schept u de situatie waarin iedereen zich inzet voor het gezamenlijk belang?
  • gemerkt dat er veel productiviteit, dialoog en samenwerking in het team aanwezig is, maar men blijft doen wat men altijd deed? Men blijft terugvallen op oude gewoonten en overtuigingen waardoor de impact van uw interventies uitblijft. Hoe zorgt u voor consolidatie en borging van een vernieuwing?
  • de behoefte gekregen om meer aandacht te besteden aan de veranderbereidheid van mensen? Zodat u kan interveniëren op de onderstroom, de betekenisgeving van doorbraken en vernieuwingen?

Dan sluiten deze trainingen aan bij uw behoefte!

Onze trainingen bieden we aan via Udemy. Daar is de mogelijkheid voor aanmelding!

Wij begrijpen goed hoe druk u bent. Volle agenda’s zijn een gegeven. Investeren in uw eigen ontwikkeling lijkt dan vaak de laatste prioriteit te krijgen. En dat is zonde! De helft van onze trainingen hebben we daarom in een online leeromgeving gezet. Zo kan u wanneer en waar u maar wilt leren. Handig dat u altijd nog eens alle trainingsmaterialen kan raadplegen. Daarnaast is er een bijeenkomst van een dag(deel) om vooral op de toepassing en werkvormen te focussen.

Al onze trainingen bieden we ook in company aan, bijvoorbeeld als maatwerk in uw verandertraject.

Sinds 2015 hebben we reeds tientallen trainingen verzorgd en krijgen we steeds de feedback hoe concreet en praktisch onze insteek is. We bieden ook theorie maar die ondersteunen we met handige checklists en tools. Daarnaast is onze training echt interactief – dus uit de stoelen. Online ontvangt u oefeningen en tijdens de bijeenkomst werkt u met elkaar aan real life cases. Oefenen, herhalen en succeservaringen boeken – dat is een training met Impact!

Onze trainingen zijn bedoeld voor  professionals die in hun werk direct een rol spelen bij (cultuur-)veranderingen: Agile coaches, lijn- / programmamanagers, SCRUM masters, LEAN-experts etc.  U heeft de behoefte om meer aandacht te besteden aan de menskant van verandering: hoe mensen in de samenwerking beter leren, begrijpen en tot besluiten komen zodat zij soepel meebewegen richting de ambitie en doelstellingen.

Decisions by Design

Blended training over hoe je in vier eenvoudige en krachtige stappen met de groep tot de best haalbare en houdbare besluiten komt.

Meer weten | Aanmelden

In deze tweedaagse training leert u de 4 vier stappen van Decisions by Design, waarmee u een interactief groepsproces ontwerpt die gedragen besluiten oplevert.

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten en de investering. Klik hier voor Decisions by Design

Hoe krijg je mensen mee?

Online training over hoe je het commitment bij mensen vergroot om bij te dragen aan de verandering, visie of projectdoelen.

Meer weten | Aanmelden

In deze online training leert u methoden en handvatten om de situatie te creëren en/of voorwaarden te scheppen, waardoor mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en aan de verandering bijdragen. [Engelstalig]

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten en de investering. Klik hier voor Hoe krijg je mensen mee?

Visie ontwikkeling

Online training om een motiverende visie te ontwikkelen die mensen echt verbindt.

Meer weten | Aanmelden

Korte online training die u een recept aanbiedt met 3 ingrediënten waarmee u een motiverende visie ontwikkelt die mensen echt verbindt.

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten en de investering. Klik hier voor Visie ontwikkeling

Borgen voor morgen

Training over het verankeren van de verandering, zodanig dat je veranderinspanningen een langere houdbaarheid hebben.

Meer weten | Aanmelden

Na deze halfdaagse training bent u beter toegerust om veranderingen te borgen:  u krijgt het inzicht in het waarom, wat en hoe uw interventies ervoor zorgen dat mensen oude patronen inwisselen voor het gewenste gedrag dat bijdraagt aan de verandering.

Deze training is under construction.

Testimonials:

Fijn was de training vanochtend. Zowel jouw werkmethoden als de inhoud die je bracht. Bedankt daarvoor!! Ik ben door de training echt verschoven van ‘niet zo goed weten’ naar ‘ ik ga het doen’. Ik heb er meer zin in gekregen, en ook wel meer vertrouwen.
Sabine Baltussen - loopbaanadviseur, coach
Uit de training Visie met Impact heb ik oa geleerd dat een visie datgene verwoordt wat er ten goede in de wereld is veranderd; als een belofte naar de buitenwereld. Daartoe kreeg ik ook praktische handvatten en passende werkvormen aangereikt.
Kris Debisschop - verandermanager