Trainingen met impact2018-06-19T19:45:27+00:00

Trainingen met impact

Heeft u in uw werk als veranderaar

  • geconstateerd dat u vooral bezig om anderen te overtuigen en mee te krijgen met de verandering? Hoe schept u de situatie waarin iedereen zich inzet voor het gezamenlijk belang? Hoe kunt u blijvende verandering aan brengen in de manier waarop mensen samenwerken; waarbij gedragen besluiten tot betere resultaten moeten leiden? Hoe ontwerpt u interactief met de betrokkenen de besluitvorming naar cruciale en gedragen besluiten waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn?
  • gemerkt dat er veel productiviteit, dialoog en samenwerking in het team aanwezig is, maar men blijft doen wat men altijd deed? Er is geen diepgaande verandering aan de gang om daadwerkelijk aan die gewenste toekomst bij te dragen. Men blijft terugvallen op oude gewoonten en overtuigingen waardoor de impact van uw interventies uitblijft. Waar is de urgentie gebleven? Hoe zorgt u voor consolidatie en borging van een vernieuwing?
  • de behoefte gekregen om meer aandacht te besteden aan de veranderbereidheid van mensen? Zodat u kan interveniëren op de onderstroom, de betekenisgeving van doorbraken en vernieuwingen? U weet welke werkvormen de groep in staat stelt om tot creatieve oplossingen te komen, maar weet u ook welke interventies het leervermogen en daarmee de veranderbereidheid vergroten? Wilt u ook kunnen ingrijpen op de cultuuridentiteit?

Overzicht van trainingen

Wanneer u (een van de) bovenstaande situaties herkent, sluit uw behoefte aan bij ons aanbod van trainingen. Start u een verandertraject en zoekt u de startmotor, dan is de training Visie met Impact van toepassing. Ben u reeds gestart met een verandertraject en bent u op zoek naar manieren om energie bij de betrokkenen te creëren, kijk dan naar de training Hoe krijg je mensen mee. Denkt u bij uw verandertraject al na over hoe de resultaten geïntegreerd moeten worden in de bestaande organisatieprocessen, dan is de training Borgen voor morgen geschikt.

Wij begrijpen goed hoe druk je bent. Volle agenda’s zijn een gegeven. Investeren in je eigen ontwikkeling lijkt dan vaak de laatste prioriteit te krijgen. En dat is zonde! De helft van onze trainingen hebben we daarom in een online leeromgeving gezet. Zo kan je wanneer en waar je maar wilt leren. Deze online leeromgeving blijft nog 2 jaar beschikbaar zodat je naderhand nog eens alle trainingsmaterialen kan raadplegen. Daarnaast is er een bijeenkomst van een dag(deel) om vooral op de toepassing en werkvormen te focussen.

Al onze trainingen bieden we in company aan, bijvoorbeeld als maatwerk in uw verandertraject.

Sinds 2015 hebben we reeds tientallen trainingen verzorgd en krijgen we steeds de feedback hoe concreet en praktisch onze aanpak is. We bieden ook theorie maar die ondersteunen we met handige checklists en tools. Daarnaast is onze training echt interactief – dus uit de stoelen. Online word je met opdrachten weggestuurd en tijdens de bijeenkomst werk je met elkaar aan real life cases. Oefenen, herhalen en succeservaringen boeken – dat krijg je bij een training met Impact!

Onze trainingen zijn bedoeld voor consultants, managers en professionals die in hun werk direct een rol spelen bij (cultuur-)veranderingen.  Je hebt de behoefte om meer aandacht te besteden aan de menskant van verandering: hoe mensen in de samenwerking beter leren, begrijpen en tot besluiten komen zodat zij soepel meebewegen richting de ambitie en doelstellingen.

Decisions by Design

Training over hoe je in vier eenvoudige en krachtige stappen met de groep tot de best haalbare en houdbare besluiten komt.

Meer weten | Aanmelden

In deze eendaagse training leert u de 4 vier ontwerpstappen van Decisions by Design, waarmee u een interactief groepsproces ontwerpt die gedragen besluiten oplevert.

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten, data en de investering.

Klik hier voor Decisions by Design

Hoe krijg je mensen mee?

Training over hoe je het commitment bij mensen vergroot om bij te dragen aan de verandering, visie of projectdoelen.

Meer weten | Aanmelden

In deze halfdaagse training leert u methoden en handvatten om de situatie te creëren en/of voorwaarden te scheppen, waardoor mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en aan de verandering bijdragen.

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten, data en de investering.

Klik hier voor Hoe krijg je mensen mee?

Visie met impact

Training om de verandervisie of de bedoeling met meer impact kracht bij te zetten, zodanig dat je meer rendement krijgt van een visie die bij iedereen leeft.

Meer weten | Aanmelden

Wanneer je de juiste technieken en werkvormen uit deze halfdaagse training inzet, kun je de visie goed kracht bijzetten en het effect van de visie binnen de organisatie enorm vergroten.

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten en de investering.

Klik hier voor Visie met impact

Borgen voor morgen

Training over het verankeren van de verandering, zodanig dat je veranderinspanningen een langere houdbaarheid hebben.

Meer weten | Aanmelden

Na deze halfdaagse training bent u beter toegerust om veranderingen te borgen:  u krijgt het inzicht in het waarom, wat en hoe uw interventies ervoor zorgen dat mensen oude patronen inwisselen voor het gewenste gedrag dat bijdraagt aan de verandering.

Neem de volgende stap en lees meer over de inhoud van de training, de resultaten, data en de investering.

Klik hier voor Borgen voor morgen

Testimonials:

Fijn was de training vanochtend. Zowel jouw werkmethoden als de inhoud die je bracht. Bedankt daarvoor!! Ik ben door de training echt verschoven van ‘niet zo goed weten’ naar ‘ ik ga het doen’. Ik heb er meer zin in gekregen, en ook wel meer vertrouwen.

Sabine Baltussen - loopbaanadviseur, coach

Uit de training Visie met Impact heb ik oa geleerd dat een visie datgene verwoordt wat er ten goede in de wereld is veranderd; als een belofte naar de buitenwereld. Daartoe kreeg ik ook praktische handvatten en passende werkvormen aangereikt.

Kris Debisschop - verandermanager