Project omschrijving

CREEER EEN AMBITIEUZE EN LONKENDE VISIE
Verschillende organisaties uit dezelfde branche stelden op 1 gemeenschappelijke taakstelling nieuwe richtingen voor de komende twee jaar vast. Wat willen we met elkaar bereikt hebben op het gebied van zorgfraude beheersing? Welke doorbraken beogen we? Hoe gaan we deze globaal aanpakken?