Project omschrijving

Tisil draagt bij aan sociale innovatie door middel van de creatie, verspreiding en toepassing van interdisciplinaire kennis met als doel maatschappelijke vraagstukken en problemen aan te pakken.

De eerste sessie in 2011 was gericht op de chronische zorg. Het doel was het bedenken van innovatieve ideeën hoe de chronische zorg anders ingericht zou kunnen worden. Impact Company heeft voor deze eerste sessie een concept bedacht en begeleid. De sessie bestond uit een brainstorm van 1,5 dag tussen verschillende kennisdragers uit zorginstellingen, onderwijsinstellingen en de praktijk. Door de inzet van Omdenken-technieken werden andere ideeën naar boven bracht dan de ideeën die uit de vaste denkpatronen al bedacht waren.

Het resultaat na de eerste dag was zo’n 160 innovatieve nieuwe ideeën. Tijdens de tweede dag zijn deze ideeën in een versnellingskamer voorzien van een toelichting en een ranking. TiSil kon met deze mooie oogst verder om een programma uit te zetten met het laaghangend fruit. Daarnaast konden ze ook verder met de ideeën die verder onderzoek behoefde. Het resultaat was ruim voldoende om de chronische zorg een stap verder te kunnen brengen.

Zie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/thema/sociale-innovatie/

Impact Company organiseert resultaatgerichte werkconferenties en groepsinterventies in verschillende fases in een veranderingstraject. Het ontwerpen van interactieve sessies zorgt voor versnelling, doorbreken van stilstandpatronen en draagvlak om echte vervolgstappen te nemen.