Project omschrijving

Het Ministerie VWS Directie Zorgverzekering coördineert de regiegroep verbetering fraudebestrijding in de zorg. De regiegroep bestaat sinds 2011 waarin ca 13 organisaties deelnemen, oa ZN, OM, Politie, NZa. Doel is informatie uitwisselen en gezamenlijk de fraudebeheersing verbeteren door concrete activiteiten.
Impact Company deed de procesregie voor deze horizontale samenwerking in de vorm van een strategische sessie om de beleidsagenda voor de komende 2 jaar te bepalen. Het resultaat was niet alleen de ingebrachte beleidsagendapunten, maar ook een getekend convenant. Zie dit mediabericht: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/07/breed-convenant-tegen-fraude-in-de-zorg.html

Impact Company organiseert resultaatgerichte werkconferenties in verschillende fases in een veranderingstraject. Het ontwerpen van interactieve sessies zorgt voor versnelling, doorbreken van stilstandpatronen en draagvlak om echte vervolgstappen te nemen.