Project omschrijving

De Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) is een stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. CIS heeft de hulp van Impact Company ingeschakeld om via een interactief proces samen met bestuursleden een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen.

Het doel van de visie sessie was om de positionering van de stichting en de samenwerking met andere partijen in het verhogen van de klantwaarde, te herijken.

Vertrekpunt van deze visie is de klantwaarde. In de visie sessie lag de focus op het boven tafel krijgen van de verschillende eigen belangen en ook het gemeenschappelijk belang, in het licht van risicomanagement. Hierbij meetten we het urgentiegevoel om gezamenlijk de klantwaarde te verhogen en daarbij kritisch naar de eigen propositie van iedere stakeholder te kijken. Dit deden we door de eigen belangen en propositie tegen het licht van de omgevingstrends en marktontwikkelingen aan te houden.

Het uiteindelijke resultaat was een set van ideeën voor klantwaarde verhoging en de daarbij te maken keuzes voor de visie ontwikkeling van CIS. Doordat alle bestuursleden en partners hun steentje hebben bijgedragen, ontstond een gedragen nieuwe visie voor de stichting CIS.