Project omschrijving

In het voorjaar van 2013 was Marjolijn de Graaf procesregisseur van Het Innovatietraject van Rijkswaterstaat. RWS identificeerde 12 thema’s waarin een innovatiebehoefte ligt, bijvoorbeeld verkeersmanagement, A6-Schiphol-Almere, bio based economy en hoog waterbescherming.

Marktpartijen, wetenschappers en andere overheden gaven hun input en feedback op de innovatiebehoeften – een mooie toekomstgerichte dialoog over gezamenlijke belangen, nieuwe verdienmodellen en het op zoek gaan naar goud (=optimale samenwerking tussen overheid, burgers en markt)!