Project omschrijving

In 2015 organiseerde Rijkswaterstaat met haar partners uit de bouw- en infrasector en andere deskundigen een proces om een nieuw samenwerkingsmodel te ontwikkelen. Impact Company begeleidde een serie bijeenkomsten om het gezamenlijk belang te identificeren.

Het doel was om helderheid te verkrijgen over het inhoudelijk deel van de RWS marktvisie waarover consensus is tussen alle belanghebbenden (het gezamenlijk belang) en het deel waarover men het oneens is (de dilemma’s).
Een mooi resultaat in dit proces was dat het uiteindelijk gedefinieerde gezamenlijk belang vele malen groter was dan het gezamenlijk belang bij de start van de dialoog. Daarnaast nam de verbinding en het onderlinge vertrouwen toe.

De marktvisie is hier gepubliceerd.