Project omschrijving

Gezamenlijk bepalen of op het werkpakket van bewaking & monitoring samenwerkingsmogelijkheden tussen KNMI, RWS en RIVM lucratief zijn.

Het KNMI, RWS, RIVM hebben een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden tot samenwerking. De mogelijkheden op het gebied van waarnemen zijn als kansrijk naar voren gekomen.

Vanuit het NWCL (Nationaal Waarneemcentrum Leefomgeving) zijn in een sessie de samenwerkingsmogelijkheden verder onderzocht en in concrete voorstellen uitgewerkt. Tijdens een energieke en productieve dag, waarop alle 3 de organisaties zijn vertegenwoordigd, zijn enkele scenario’s tot uitwerking gebracht die een goed advies vormen voor het vervolg van het NWCL.

 

Impact Company organiseert resultaatgerichte werkconferenties en groepsinterventies in verschillende fases in een veranderingstraject. Het ontwerpen van interactieve sessies zorgt voor versnelling, doorbreken van stilstandpatronen en draagvlak om echte vervolgstappen te nemen.