Project omschrijving

Mensen veranderen in hun houding en gedrag ten aanzien van reizen en werken. Mobiliteitsmanagement speelt hier op in door duurzaam vervoer te bevorderen en de vraag naar autogebruik (ipv autobezit) te beheren.
EPOMM is het Europees Platform voor Mobiliteitsmanagement, een netwerk van overheden in de Europese landen die betrokken zijn bij mobiliteitsmanagement (MM). Deze landen worden gerepresenteerd door de ministeries die verantwoordelijk zijn voor MM in hun landen. In NL is dat Ministerie Infrastructuur & Milieu.

Impact Company ontwierp en begeleidde een sessie waarin al deze land vertegenwoordigers op MM bijeen kwamen om “the next step” te bepalen voor MM in Europa: wat is onze gezamenlijke ambitie? wat is ieders cruciaal belang in de gezamenlijke visie?

Resultaat was een “declaration of Utrecht” waarin vanuit de gezamenlijke missie, grote beloften werden geformuleerd als next steps in MM. Daarbij werd aangegeven wat men daarbij nodig heeft van de Europese Commissie.