Impact Company ontwerp en organiseert groepsinterventies die doorbraken in organisatie ontwikkelingen realiseren. De definitie van interventie hebben we al eerder toegelicht. Het doel is uiteindelijk om het functioneren van de groep te verbeteren. En hoeveel interventies zijn daarvoor eigenlijk nodig? Is een werkconferentie voldoende? En hoe meet je dan de verbetering(en)?

Leergang in leiding geven

Voor een Provinciehuis in NL is een jaarprogramma ontworpen om ca. 20 medewerkers (projectmanagers, beleidshoofden, etc) te begeleiden naar een leidinggevende functie. Dit programma had als thema “verbindend leiding geven” en startte met een workshop Paard als Spiegel. Zodoende is meteen de kern van ieders interactiestijl (wederzijdse beïnvloeding) inzichtelijk. De maanden daarna werd hieraan opvolging gegeven met een assessment, theorieën over leiderschap, toepassing in praktijksituaties en intervisie. Tegen het einde van de leergang deed men een workshop Aikido, waarmee de geroutineerde en de nieuw geleerde interactiestijl beoefend konden worden. Een zeer effectieve manier om verbeteringen voelbaar te maken voor de deelnemers zelf. Tevens een goed zichtbare manier voor de directeur om de voortgang van zijn leiders-in-spe te meten!

Leergang in klantgerichte innovatie

De Raad van Bestuur van een zorginstelling wil dat zij een innovatieve instelling wordt, dus vraagt zij van het management om anders naar de klant te kijken. Parallel ondergingen het topmanagement en het middenmanagement een leergang om deze doelstelling te bereiken. De leergang van het middenkader had het karakter van Dragons Den, waarbij de managers zoveel mogelijk innovatieve ideeën inbrengen en het beste idee daadwerkelijk gefinancierd gaat worden. Criterium voor het beste idee is dat het het leven van een client leuker, beter of makkelijker maakt. Andere onderdelen van de leergang betroffen leiderschap en teamontwikkeling. Concreet resulteerde de leergang in een businessplan (incl. financieringsplan en implementatieplan) per innovatie.

Leergang in effectief samenwerken

Een middelgrote kliniek wil groter groeien en het managementteam zocht begeleiding bij deze professionalisering. De leergang die Impact Company samen met de klant heeft ontworpen bestaat uit 3 onderdelen:

  • Teamontwikkeling: hoe gaan we

[MT] als team functioneren

  • Organisatie ontwikkeling: hoe gaan we [MT-breed] onze organisatiedoelen realiseren
  • Persoonlijke ontwikkeling: hoe ga ik bijdragen aan onze teamontwikkeling en onze organisatiedoelen
  • Hiervoor is gedurende 7 maanden een aantal werkconferenties gedaan, waarin aikido, opstellingen en het paard als katalysator zijn ingezet. Verder maken een rode draad van individuele coaching gesprekken en intervisie sessies onderdeel uit van deze leergang. Door de inbreng van een eigen casus door iedere manager, bleef men aansluiting houden met de alledaagse praktijk.