Capgemini huurde ons in ter versterking van het facilitatieteam in een strategiesessie voor een grote retail organisatie.

Twee jaar geleden is men gestart met formulering en uitrol van de nieuwe IT strategie welke op internationaal niveau grote interne verschuivingen tot gevolg heeft. Negen ‘value spaces’ waren indertijd geïdentificeerd om te functioneren als virtuele samenwerkingsplatforms tussen IT en de business. En om deze samenwerking te laten slagen is een geheel nieuwe manier van werken noodzakelijk, zodat de organisatie slagvaardiger wordt. Recentelijk zijn vanuit de staande organisatie de leiders voor deze ‘value spaces’ aangewezen en komen zij in deze nieuwe rol voor het eerst bijeen op deze sessie. Doel was om de ‘value spaces’ daadwerkelijk te activeren en de nieuwe strategie te ZIJN.

In co-creatie met de programma manager van dit grootschalige verandertraject en met Capgemini ontwierp Impact company een uitdagend programma om bij de 80 deelnemers een gedragsimpact te realiseren. Op de bewuste dag ontvouwde zich een bijzonder goede sfeer waarin zowel kennis (uitdagingen en trotsheden) als lessen (hoop en angsten) werden uitgewisseld. Een van de hulpmiddelen die we hadden ingezet, is micro blogging van Poll Everywhere. Vergelijkbaar met Yammer, maar dan anoniem. Gedurende de hele dag werden alle gedachten, gevoelens en meningen via SMS verzameld en real time getoond via de beamer. Wat een energie en verbinding leverde dat op!

Resultaat van de sessie was een waarneembare gedragsverschuiving van ‘wij’ naar ‘ik’, waarbij alle nieuwe leiders commitments expliciteerden uit hoofde van de ‘value space’ community alsmede van persoonlijke afkomst. Alle deelnemers voelden letterlijk het belang en de impact van hun nieuwe leiderschap en dit werd aan het einde van de dag nog eens prachtig erkend door hun CIO.