Verandering is overal om ons heen.
De recessie is er bijvoorbeeld één die iedereen raakt. Elke verandering brengt echter weer nieuwe kansen en ook doorbraken. Zo definieren de Chinezen Crisis = “een kans met een gevaarlijke wind in de zeilen”.
In de tweede helft van de systemische transformatie waarin we ons bevinden, komt het volgens wetenschappers vooral aan op het maken van verbinding en contact. Leidinggevenden in organisaties die conjunctuur gevoelig zijn, zullen alle traditionele technieken dienen los te laten. Het veranderingsdoel komt (gevoelsmatig) op de tweede plaats. En wat komt dan op de eerste plaats?
Relaties.
Contact.
Verbinden met anderen.
Betekenisvolle interacties.

Verbinden, Contact
Wat is contact eigenlijk? ‘Contact is een grenservaring van twee mensen, waarin ieder zijn eigen weerstand ervaart’ (Ton de Baaij, Authentikos.nl). Contact is de ander. En in het contact groeit het besef van jezelf. Verbinden is een basisbehoefte van mensen, dus daar is niets moeilijks aan.
En toch hebben we verleerd daar aandacht aan te geven, tijd voor uit te trekken, bewust mee om te gaan. Marinus Knoope zegt hierover ‘aandacht is energie, is scheppingskracht’.

Nieuw leiderschap
Het is tijd voor de ‘Connected Leader’, de leidinggevende die aandacht schenkt aan relaties en van daaruit veranderingsdoelen nastreeft. In zekere zin zullen netwerken de toekomst van organisaties garanderen. Je kunt je afvragen wat dit betekent voor leiding geven … of blijft er helemaal geen leiding over? In een netwerk kan immers ieder lid zich bezig houden met verbindend leiding geven.
Verandering heeft niet plaats in de wereld maar in ons bewustzijn!