Op 10 oktober werkte Impact Company mee aan de landelijke Idealendag. Dagblad Trouw organiseerde tezamen met Impulsis en Greenwish dit netwerkevenement voor iedereen om zijn idealen en dromen te delen. Immers, zo is de overtuiging, door te delen met anderen ontstaan samenwerking en inspiratie waardoor men dichterbij realisatie van zijn ideaal komt.
Een van de teamleden van Impact Company maakte deel uit van het facilitatieteam op de Idealendag. Doel was om de 800 deelnemers met elkaar te laten netwerken. Een uitstekende werkvorm hiervoor is de Open Space Techniek. Deze techniek steunt op 2 principes: passie en verantwoordelijkheid. Groepsdynamiek ontstaat doordat de deelnemers de agenda bepalen op basis van hun passie: de idealen in dit geval! Wanneer ieder verantwoordelijkheid neemt en tot actie komt, resulteert deze bijeenkomst in discussie en samenwerking. Een krachtige werkvorm! En een zeer geslaagd evenement!

Filmpje Idealendag 2009