Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep om het functioneren van de groep te verbeteren. Samen met de analyse van groepen en groepsprocessen, vormt het deel Interventies de kern van groepsdynamica in de praktijk.

Impact company past non-conventionele methoden toe bij teamontwikkeling. Een Impact company interventie vertrekt vanuit NLP principes en heeft impact op het praktiseren van effectief leiderschap en communicatie.

Paarden en aikido zijn bijvoorbeeld uitstekende non-verbale spiegels in het werken met deze thema’s. Het paard diagnosticeert op zuivere wijze het individuele gedrag als functie van de totale groep. Met behulp van het TransActional CombiModel van Anjo Schuite slaan we vervolgens de brug van individu naar groep. Voor implementatie en toetsing is aikido bij uitstek de werkvorm om aan den lijve te ervaren hoe effectief je bent (geworden).

Impact company hanteert verscheidene interventies, naar gelang het klantvraagstuk of de groepsbehoefte:

  • werkconferentie als interventie, waarin Impact company als procesbegeleider optreedt
  • stimuleren om van elkaar te leren, waarin Impact company als coach optreedt (met paard als spiegel) of als procesbegeleider bij brainstormsessies of als trainer van feedback geven
  • groep op koers brengen,

Bijv waarin Impact company ‘leadership presence’ mbv aikido traint (hier-en-nu interventie)
Bijv waarin Impact company de samenwerking laat herbeleven in het mennen (wij-gevoel interventie)

De interventies van Impact company zijn ervaringsgericht en hebben daardoor een duurzaam effect. Aangezien persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met organisatie ontwikkeling, zorgt Impact company voor een concreet direct uitvoerbaar interventieresultaat.