Coaching is gericht op het leren van specifieke (beroeps)vaardigheden. Denk aan: het omgaan met weerstanden of leidinggeven.

Een goede coach stimuleert medewerkers zichzelf te managen en brengt individuele talenten tot ontwikkeling. Hij of zij maakt zichzelf overbodig. Na verloop van tijd vaart de gecoachte persoon geheel op eigen kracht.
In veel gevallen neemt de leidinggevende de rol van coach op zich. Denk aan de directeur als coach van de bedrijfsleider of de teamcoördinator als coach voor teamleden.

Personal coach
De personal coach is een bekend fenomeen in de wereld van Sport en Amusement maar ook toppers in het bedrijfsleven maken gebruik van de diensten van coaches.
De personal coach werkt in één-op-één sessies aan thema’s in het werk van de gecoachte persoon. De thema’s worden in een intakegesprek vastgesteld. Vaak gaat het om het leren of aanscherpen van specifieke vaardigheden. Denk aan: omgaan met weerstanden, leiden van een vergadering of aanscherpen van verkoopvaardigheden.

De coaches van FLITS teaminterventies passen het paard als spiegel toe in hun sessie. De gecoachte persoon werkt dan naast een bloot paard aan zijn of haar thema’s. Al gauw ontstaat een interactie tussen de persoon en het paard, waarvan de FLITS coach een vertaling kan maken en deze terugkoppelt naar het thema. Binnen 10 minuten komt er onbewust gedrag of een bepaald patroon naar boven. Waarna een waardevolle debriefing volgt.

Teamcoach
Teamcoaching -het woord zegt het al- richt zich op groepen medewerkers, teams, afdelingen of bedrijfsunits. Veel organisaties kiezen voor teamcoaching na een crisis, maar lang niet in alle gevallen zijn problemen de aanleiding. Teamcoaching kan ook worden toegepast om prestaties te verbeteren of (nieuwe) werkprocessen te begeleiden.
De kracht van de coach is dat hij of zij als neutrale persoon ingesleten patronen binnen een team boven tafel tilt en bespreekbaar maakt. De coaching kan zich richten op het verbeteren van de samenwerking binnen het team, het verhogen van de resultaten of het aanscherpen van werkprocessen of zelfsturing.

De coaches van FLITS teaminterventies passen het paarden mennen toe in hun sessie. De groep werkt dan op de paardenwagen aan zijn of haar thema’s. Al gauw ontstaat een interactie tussen de persoon en het paard, de passagiers en de wagen in zijn geheel, waarvan de FLITS coach een vertaling kan maken en deze terugkoppelt naar het thema. Binnen 10 minuten komt er onbewust gedrag of een bepaald patroon naar boven. Waarna een waardevolle groepsevaluatie volgt.

De coach van Impact company:

• Stelt zich neutraal op
• Beschikt over analytisch vermogen
• Heeft interesse en respect voor persoon of team
• Kent de werkomgeving
• Weet zich in te leven in de ander
• Nodigt de ander uit tot (zelf)onderzoek
• Stelt kritische vragen (en geeft niet zelf de antwoorden)
• Geeft feedback met paard als instrument
• Fungeert als klankbord
• Stelt doelen
• Evalueert de voortgang
• Creëert een veilige en vertrouwelijke omgeving