Mensen met een (extreme) angst voor paarden raden wij aan om de dieren te leren kennen. Paarden zijn weliswaar groot en snel, maar ze zullen nooit zonder reden aanvallen. Het zijn vluchtdieren / prooidieren en dat maakt paarden nou juist kwetsbare dieren. Zodra er enigszins gevaar dreigt, zal het paard op de vlucht slaan.

Mensen als roofdieren
Doordat mensen direct oogcontact met de ander maken, kan dit bedreigend overkomen. Het paard vergelijkt dit als het gedrag van een roofdier. Mensen benaderen elkaar ook frontaal, wat ook bedreigend overkomt. Paarden benaderen elkaar altijd vanuit een 45 graden hoek, dit is uitnodigend bedoeld. Eigenlijk zouden paarden eerder bang zijn voor mensen dan andersom!

Vanuit hun instinct zijn paarden voortdurend bezig met het waken voor gevaar. Hun sterke reuk en non-verbale communicatie signaleren of ze moeten vluchten dan wel kunnen ontspannen.

Vertrouwen
Waarom zou dit vluchtdier je meer angst aanjagen dan de automobilist die voorbijrijdt? Is het niet belachelijk dat iemand een paard gevaarlijker vindt dan een vliegtuig, trein, vrachtauto of zo’n ontzagwekkend terreurmiddel als de computer?
Inzicht in de gedragspatronen en in de beweegredenen van het paard, leidt ertoe dat je meer bekend en ook vertrouwd raakt met deze dieren.

Zodoende zijn teaminterventies met paarden toegankelijk voor iedereen! Dus ook voor mensen die angst voor paarden hebben.