Herkent u dit beeld: medewerkers doen hun werk naar tevredenheid, ziekteverzuim is niet hoog, er zijn onderling weinig spanningen, het kabbelt lekker door. In een dergelijke afdeling worden zaken niet hard uitgesproken. Elkaar feedback geven doet men niet makkelijk en gebeurt dan ook niet.

Toch zal een impuls voor deze afdeling heel positief kunnen uitpakken. Namelijk met de doeltreffende aanpak van teaminterventies met paarden. Paarden hebben een sterk ontwikkeld EQ en spiegelen je intenties, houding en onbewuste elementen.
De medewerkers van deze kabbelende afdeling gaan de afdeling weer doen stromen, wanneer zij de onbevooroordeelde, snelle en directe feedback op hun kwaliteiten ontvangen van een paard. Bij feedback wordt vaak de focus gelegd op dingen die niet goed gaan. Vanuit de gedachte dat zaken die wel goed lopen geen aandacht behoeven. Impact company werkt vanuit de krachten en kwaliteiten van mensen. Oefenend met het paard, leert men ook te handelen in overeenstemming met de eigen kwaliteiten. Uw authenticiteit wordt onthuld!

Onze overtuiging is dat de manifestatie van deze kwaliteiten, intenties, houding en andere onbewuste intrapersoonlijke elementen de communicatie in een kabbelafdeling open breekt. En er plaats is voor het geven en ontvangen van (positieve) feedback.
Er is weer beweging, stroming aanwezig! Er is ontwikkeling mogelijk.