De kosten van vergaderen bedragen in Nederland ongeveer 60 miljard euro. De helft van dat bedrag gaat zitten in het vergaderen, een kwart aan reistijd en een kwart aan voorbereidingen. Dat heeft Synovate/Interview NSS becijferd op basis van een steekproef onder 950 werkende Nederlanders. (Bron: ZIBB, nov. ’07)

Wist u dat u uw vergaderingen door Impact company kan laten regisseren? Met of zonder paard, werkt onze procesbegeleiding als een katalysator. Door een bewezen aanpak, interactieve werkvormen, en gedegen voorbereiding wordt altijd uw gewenste resultaat bereikt! U bent aanwezig en levert inhoudelijke kennis, wij doen het proces!

Bij bovenstaande optelsom zijn alleen de loonkosten meegenomen. Bespaar dus een aandeel van uw voorbereidingskosten en ontwerp met FLITS een passend programma voor uw te nemen beslissing, te brainstormen idee of te ontwikkelen product.