Diplomajacht (managersonline.nl maart 2007)

Training is een te mooi instrument om verkeerd te worden ingezet. Toch blijkt dit in de praktijk vaak voor te komen. Training als middel om de prestaties van organisaties te verbeteren, terwijl de oorzaak van het performanceprobleem in ruim 90% van de gevallen niet een kennis- of competentietekort is.

Mensen met meer kennis presteren beter op het werk. Dat klinkt logisch. Maar Harold Stolovitch (2004) noemt het een mythe. Uit zijn onderzoek blijkt dat er andere factoren zijn die meer invloed hebben op het presteren op de werkplek dan kennis. Bijvoorbeeld:
• feedback op presteren;
• cultuur;
• passen bij de waarden van het bedrijf;
• de mogelijkheid om in teams te werken.